Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Mantelmeeuw; een nieuw hospice?

publicatiedatum: do 28 april 2022

Hospice De Mantelmeeuw aan de Woerdense Meeuwenlaan groeit uit z’n jas. De afgelopen maanden spraken vrijwilligers, bestuur en directie over hoe het hospice in de toekomst verder moet. Die discussies leverden een helder beeld op: een nieuw hospice, met comfortabele kamers voor zes bewoners. Eigentijdse, ruime kamers met meer privacy, en een eigen badkamer.

 

Een grotere huiskamer, maar nog steeds net zo huiselijk. Een huis met een lift. Op een goed bereikbare plek in Woerden. “Ook al verhuizen we niet van vandaag op morgen: we weten welke richting we op willen. En welke stappen we daarvoor als eerste moeten zetten”, zegt Mantelmeeuw-directeur Mirjam Bijlenga.

 

Steeds groter beroep op hospice
Doordat De Mantelmeeuw de afgelopen tijd vaak volledig bezet was, was er voor nieuwe aanvragen regelmatig geen plek. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal aanvragen en daarmee de bezettingsgraad van het hospice aan de Meeuwenlaan enorm gestegen. “Veel mensen kiezen tegenwoordig heel bewust voor een hospice. Voor hen heeft overlijden in een hospice, in plaats van thuis, meerwaarde. Je krijgt goede ondersteuning, er is meer ruimte voor de naasten om zelf afscheid te nemen wanneer ze niet de rol van mantelzorger hoeven vervullen. En er is 24 uur zorg door onze vrijwilligers in combinatie met verpleegkundigen”, zegt Bijlenga.
Ook een aantal trends in de samenleving zorgt voor een grotere vraag naar hospiceplaatsen. Bijlenga: “Mensen leven langer, met meer aandoeningen. Ze blijven langer thuis, en de beschikbaarheid van mantelzorgers neemt af. Professionele thuiszorg verschraalt. Wie ziek is, wil zelf de regie houden en meebeslissen.  En er is meer aandacht voor hoe je je levenseinde vorm kunt geven.”

 

Zoektocht gestart; ideeën welkom!
Met name in de coronatijd liepen de vrijwilligers in het hospice tegen de beperkingen van het – overigens heel plezierige – pand aan de Meeuwenlaan aan. “Je moest moeite doen om afstand tot elkaar te houden; het was vaak schipperen met de werkruimte. Het liefst zou je op deze plek willen blijven en hier iets nieuws bouwen, met twee keer zoveel ruimte. Maar dat is niet realistisch”, zegt Bijlenga. “In de oriëntatiefase – waarin we nu zitten – onderzoeken we alle mogelijkheden.

 

Nieuwbouw of bestaande bouw, alles is nog open. Er is een programma van eisen geformuleerd, waarin staat waaraan een nieuwe plek moet voldoen. Met dat programma gaan een paar gespecialiseerde werkgroepen nu in gesprek met onder meer de gemeente, het Antonius Ziekenhuis en de Stichting ‘t Oude Landt. We bekijken alle opties; we weten nog niet welke kant het opgaat. Wat we wél zeker weten is dat we het karakter van De Mantelmeeuw, een hospice dat voelt als ‘thuis’, absoluut willen behouden. Iedereen denkt nu mee over alternatieve locaties en panden.

 

Dus wie nog een goed idee heeft voor een locatie: ik hoor het graag!”

 

Zorg in hospice en thuis
Stichting De Mantelmeeuw in Woerden geeft met haar ruim honderd vrijwilligers ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Dat gebeurt niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan maar ook bij mensen thuis, of bij terminale patiënten in woon/-zorginstellingen.
Voor haar financiering is De Mantelmeeuw voor het grootste deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.

 

Bij de foto: Het huidige pand aan de Meeuwenlaan. Nog altijd heel sfeervol, maar De Mantelmeeuw groeit eruit. (Foto Lars Stoof)