Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Nieuwsberichten

Een bijzonder evenement, een speciale voorstelling, een verontrustend bericht, een unieke expositie, bezuinigingen, nieuw cultuurbeleid of voor Woerden belangwekkende gebeurtenissen, JE TREFT ZE HIER AAN.

Bijdrage leveren/reageren? Stuur je bericht naar Cultuur Lokaal
Meedoen? Meld je aan bij de redactie

Actueel nieuws

Elke maandag: Wandelmiddag bij Inloophuis

Iedere maandagmiddag start er een wandeling vanaf Inloophuis ‘Leven met kanker’. De ene keer met Antonio del Rosario, de andere keer met van Gerard van der Plas, zo ook op maandagmiddag 2 november. De wandeling is net als de andere activiteiten van het Inloophuis bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kanker. lees meer

Nationaal congres bodemdaling

Nederland zakt!, Woerden ook. Op 19 november is er een speciale bijeenkomst van "Project Slappe Bodem" De afgelopen jaren zijn er veel waardevolle initiatieven ontstaan om de effecten van veen- en kleibodemdaling inzichtelijk, meetbaar, toepasbaar en beheersbaar te maken. lees meer

Corona: Publieksbalie gemeente tijdelijk gesloten

Het is tijdelijk niet mogelijk langs te komen bij de balie in het gemeentehuis van Woerden en op het stadskantoor in Oudewater. Drie medewerkers van burgerzaken zijn besmet met het coronavirus. Zij hebben milde klachten. Team burgerzaken werkt voor beide gemeenten. Uit voorzorg is daarom de balie tijdelijk gesloten. Mensen met vragen kunnen de gemeente bellen. lees meer

Kaarsjes in Petruskerk even uitgebrand

Op vrijdag 6 november zou het de 15e keer zijn en in december wordt het eerste lustrum bereikt. Vele duizenden zijn er al in de kerk geweest om hun kaarsje aan te steken. Maar ook hier gooit het virus de boel in de war. Het lijkt de organisatie niet verstandig om die avond, waar zoveel mensen op af komen, door te laten gaan. lees meer

Gemeentebegroting en Cultuur

De programma begroting voor 2021-2024 wordt 28 oktober door de gemeenteraad behandeld. Hieronder een selectie, en cijfers, van de belangrijkste teksten daarin over de cultuursector en een link naar de hele begroting. lees meer

Cultuurfonds Utrecht - corona-regeling verlengd!

Er komt een tweede ronde van de tijdelijke corona-regeling Utrecht. Vanaf 26 oktober t/m 6 november 2020 wordt de tijdelijke investeringsregeling van het Cultuurfonds Utrecht opnieuw opengesteld. Via deze regeling is het mogelijk tot 2.500 euro aan te vragen voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis. Een aanvraag achteraf indienen is helaas niet mogelijk lees meer

Bestuur Sinterklaas (intocht) stopt ermee

Naast het feit dat de intocht, als Woerdens evenement, is afgelast, geeft ook het hele bestuur van het Woerdense "Consulaat van Sinterklaas" aan ermee te gaan stoppen. De digitale intocht is het laatste dat zij zullen organiseren. Ook de "hoofdrollen" van dit evenement stoppen ermee na dit jaar. lees meer

Oproep tot Leesoffensief

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid maken zich hierover al geruime tijd zorgen en luiden nu voor het eerst gezamenlijk de noodklok. Onder aanvoering van de Leescoalitie roepen ze de politiek op een ambitieus Leesoffensief te starten. lees meer

Harto: Zodra het weer kan…..

Toneelgroep Harto uit bestaat al vele jaren en brengen elk jaar tenminste een maar meestal meerdere producties 'op de planken'. Hoe gaat het hen in caronatijd? We lazen dit op hun site; "We zouden jongstleden april “gouwe handjes” van Haye van der Heyden hebben opgevoerd ware het niet dat we “ongewenst Corona bezoek” kregen". lees meer

Corona: Handleiding online overleg

Veel initiatieven komen regelmatig bijeen in groepen voor overleg. Door de maatregelen rondom het coronavirus is dat de komende tijd lastig. De huidige techniek maakt digitaal bijeenkomen steeds makkelijker. de KNHM foundation heeft een aantal tips en mogelijkheden daarvoor op een rij gezet. lees meer

Inloophuis: werken met pastelkrijt

Op donderdag 29 oktober van 10.00 tot 12.00 uur geeft Wike de Klerk bij Inloophuis ‘Leven met Kanker’ in Woerden een workshop Werken met pastelkrijt. Even vergeten dat je ziek bent (geweest) en ontspannen genieten van een creatieve activiteit. Dat kan in Inloophuis ‘Leven met Kanker’. lees meer

Spreekuur taalspecialist in Bibliotheek

Elke woensdagmorgen ben je, op afspraak. van 10:00 tot 12:00 uur welkom met vragen over de Nederlandse taal, rekenen of andere vaardigheden. Samen met taalspecialist Els van Steenbeek bepalen mensen met een taalvraag wat een passend traject is om beter te worden in taal. Zo kan iemand gekoppeld worden aan een Taalmaatje of tips krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan lees meer

Zegveld zakt door

De ‘Woerden zakt door-kubus’ reist verder. Na enkele weken in het Brediuspark te hebben gestaan, is op donderdag 1 oktober de ‘Woerden zakt door-kubus’ in Zegveld geplaatst aan de Boschsloot. De kubus is een initiatief van de gemeente Woerden. Met de kubus wil de gemeente inwoners op een visuele en laagdrempelige manier informeren over de bodemdaling in Woerden. lees meer

Geen Mart, wel Koeie-film, Koeie-foto's, Koeie-wandeling

Een 'live' Koeiemart zit er dit jaar helaas niet in. Toch kun je koeien komen bewonderen! In de Woerdense binnenstad staan deze én volgende week namelijk maar liefst 90 koeienfoto's van de Koeiemart-film. Tevens is er een (koeie)wandelroute en hieronder een óók een link naar de (koeie)film! lees meer

Inloophuis: Verlies en Rouw

Nieuwe groep Gespreksavonden over Verlies en Rouw Op dinsdagavond 27 oktober a.s. organiseert Inloophuis ‘Leven met kanker’ te Woerden een Rouw Ontmoetingsgroep rondom verlies van een dierbare door welke oorzaak dan ook. Deze groep is voor mensen die voor de corona nog niet zijn geweest. Het thema van deze avond is: De rouwpost. lees meer

24 oktober Nationale "Nacht van de Nacht"

Op zaterdag 24 okt wordt voor de 16e keer in Nederland de Nacht van de Nacht georganiseerd. Dit jaar voor het eerst zonder de honderden activiteiten in het donker maar met een avondvullend programma via Facebook en Youtube. Met interessante lezingen en interviews en een speciaal kinderprogramma en met een nieuwe Ambassadeur. lees meer

Koffie en een goed gesprek

9 Oktober was het eerste raadsspreekuur in het Dorpshuis in Harmelen. Het doel? Volop ruimte bieden om van inwoners te horen wat er leeft. Als u inspreekt in de raad kan dat natuurlijk ook, maar dat is best spannend en formeel. Met een kopje koffie dichtbij huis gaat dat makkelijker. Dat bleek inderdaad het geval. lees meer

Bieb zoekt een lees- en mediaconsulent

Een lees- en mediaconsulent vat onder de afdeling Educatie, die afdeling verzorgt de dienstverlening aan voorschoolse instellingen, scholen en specifieke doelgroepen en biedt projecten, collecties en campagnes rond leesplezier en taalontwikkeling, media-educatie, online bibliotheekaanbod en aanbod voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en teams. lees meer

6.000 liter perensap uitgedeeld.

Ruim 6.000 liter prima perensap is er intussen gebotteld van de peren van een verlaten perenboomgaard op het Landgoed Linschoten. Cliënten van Brownies&DownieS, Zorg-Los Woerden, de Sleutelbloem Noorden en leden van Rotary Woerden Oude Rijn plukten die peren in een paar zonnige septemberweken. Daarna werden ze verwerkt tot gepasteuriseerd perensap. lees meer

Vrijwilligers zijn gelukkiger

De helft van alle Woerdenaren doet vrijwilligerswerk. Worden al die vrijwilligers gezien en gewaardeerd? Hoe geven we de andere helft van de gemeente Woerden toegang tot vrijwilligerswerk? En jongeren, wat vinden zij van vrijwilligerswerk? Welke opleidingen en cursussen zouden vrijwilligers graag volgen om hun werk beter te kunnen doen? Of misschien willen vrijwilligers zich meer ontwikkelen in een andere richting? lees meer

Inspraak Snellerpoort

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat tot 11 november voor een ieder ter inzage ligt:- het ontwerpbestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden. In de genoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze op het plan indienen Het plan omvat o.a. uitbreiding winkelruimte, een parkeergarage en 800 woningen. lees meer

Snertkoningin bekend

Koeiemart zonder koeien, zonder braderie, zonder vrijmarkt, zonder kermis, allemaal wegens de coronamaatregelen. Maar afgelopen maandag was er wel de traditionele erwtensoep! Het stadshart bedacht "de Snertwedstrijd" er was een jury en er waren zo,n 20 bakken dampende erwtensoep waaronder die van Jolanda van der Blom. lees meer

Stadsmuseum zoekt vrijwilligers

Een steentje bijdragen aan het Stadsmuseum? Aan de inrichting? aan de administratie ? de PR? of achter de balie? In en voor Stadsmuseum Woerden wordt héél veel werk verzet door tussen de 45 en 50 vrijwillige medewerkers en enkele betaalde krachten. maar door verloop en ziekte is hulp welkom En het museum is ook blij met mensen die af en toe bij willen dragen. lees meer

Restauratie Brediusboerderij

Jaren na de brand en veel plannen verder is het nu echt zover. Stichting Hofstede Batestein heeft het contract voor de restauratie getekend met aannemersbedrijf Schouten b.v. uit Benschop. en meld op hun site dat ze heel blij zijn dat er na vijf jaar van voorbereiding nu daadwerkelijk met de restauratie kan worden begonnen. lees meer

Tips voor (besturen van) organisaties om de komende tijd goed door te komen

We merken allemaal de gevolgen van de corona maatregelen. Veel handelingen in ons dagelijks leven zijn veranderd. En dit zal (helaas) nog wel een tijd zo blijven. Alle organisaties, verenigingen en stichtingen hebben hun werkwijze moeten aanpassen. Veel vrijwilligers zitten thuis omdat zij niet meer mogen of kunnen helpen bij hun vrijwilligersklus. lees meer

Raadsleden, scholieren en 'de brug'

Afgelopen week schoven vijf raadsleden virtueel aan bij twee vmbo-klassen van het Minkema. De leerlingen mochten vragen stellen aan de raadsleden. En daar zaten prachtige vragen tussen: Waarom bestaat de gemeente eigenlijk? Moet je een diploma hebben om in de raad te zitten? Verdient het goed? Waarom heeft u voor deze partij gekozen? Is het leuk om raadslid te zijn? lees meer

Online: Woerdenaren en de VOC

Op 13 oktober heeft Niek de Kort een boeiende lezing gehouden over 'Woerdenaren naar de Oost; Vanuit de Vroedschapszaal vertelde Niek de Kort, één van de drijvende krachten achter de vernieuwde website VerhaalvanWoerden.nl, een verhaal dat daar NOG geen deel van uitmaakt, namelijk over het verband tussen Woerden en de VOC. Deze lezing is terug te kijken via onderstaande link. lees meer

Gilde Woerden & coronamaatregelen

Gezien de ernstige situatie rond covid-19 heeft het bestuur van het Gilde Woerden besloten om met de rondleidingen te stoppen. In ieder geval tot 1 december. De stadswandelingen, varen op de boot en de rondleidingen in Kasteel, molen en toren worden gegeven door vooral oudere vrijwilligers en daar zijn we zuinig op!! lees meer

Uitslag Fotowedstrijd O.H Waterlinie

De uitslag van de fotowedstrijd van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie is bekend. Het thema was: ‘Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie". m.a.w. een plek, een gebouw of monument dat in verband staat met de Oude Hollandse Waterlinie. Uiteindelijk voldeden er 88 foto’s aan de gestelde voorwaarden. Onder de prijswinnaars het Kasteel van Woerden van Ria de Wit. lees meer

Begroting gemeente Woerden

Na een lange voorbereiding heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2021-2024 aangeboden aan de raad. De begroting is, volgens het college, sluitend en maakt een start met de ombuigingen zoals die zijn afgesproken met de raad in de strategische heroriëntatie. Daarmee ontstaat beperkte ruimte voor noodzakelijke investeringen, terwijl de voorzieningen zo min mogelijk aangetast worden. lees meer

Het klooster zoekt slaapkamermeubels

Een opmerkelijke zoektocht vantTheater Het Klooster. Ze zijn op zoek naar slaapkamermeubels uit de 19e eeuw. In de komende tijd willen ze een opberghok ombouwen tot monnikencel. Waarom? Om bezoekers van het klooster meer mee te kunnen geven over de kloostergeschiedenis van het theater. Vanavond in Zin in Weekend (KRO/NCRV! Tussen 18-19 op NPO Radio 5 lees meer

Inloophuis: Workshop creatief werken

Op vrijdag 23 oktober van 10.00 tot 12.00 uur geeft Catharina de Vries bij Inloophuis ‘Leven met Kanker’ in Woerden een workshop creatief werken. Catharina verzint iedere keer weer een leuke nieuwe creatieve activiteit dat maakt dat je even kunt vergeten dat je ziek bent (geweest) en een ochtend kunt ontspannen. lees meer

Taxateur boeken in het Kasteel

Denkt u zeldzame boeken, bijvoorbeeld (staten)bijbels, oude (handgekleurde) atlassen, geïllustreerde werken, reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten in uw bezit te hebben? Schroom dan niet om op donderdag 22 oktober van 13.30 tot 16.00 uur (op afspraak) langs te komen voor een taxatie bij Arie Molendijk komt naar Kasteel Woerden lees meer

Lezing: Woerden en 75 jaar bevrijding.

Verhalen, gebeurtenissen en beelden in een lezing door Jan van Es. Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseert de Stichts-Hollandse Historische Vereniging een lezing over de bevrijding van Woerden na de Tweede Wereldoorlog. Jan van Es neemt ons mee naar de laatste maanden van de oorlog en de overgang van de Duitse bezetting naar de herwonnen vrijheid. óók Online! lees meer

Kern met Pit

Wil jij een speeltuin aanleggen in je buurt, een molen restaureren, een educatieve app ontwikkelen voor de lokale historie, een pluktuin, klusschuur voor de buurt of een toneelstuk maken met jongeren uit je wijk? Kern met pit helpt je hierbij! Lukt het binnen een jaar? Dan krijg je € 1000 voor het project en het Kern met Pit predicaat. lees meer

Maatregelen St. Antonius Ziekenhuis

Door de snelheid waarmee het aantal coronapatiënten momenteel toeneemt, ziet het St. Antonius Ziekenhuis, in navolging van veel andere ziekenhuizen, zich ook genoodzaakt om reguliere, niet acute, zorg met circa 15% af te schalen. Ook zonden zij een brief aan (oud)patiënten om hen te informeren over de situatie in, en het beleid van het ziekenhuis. lees meer

SHHV: 75 jaar Vrijheid

Op dinsdag 27 oktober 2020 (20.00 uur) organiseert de Stichts-Hollandse Historische Vereniging een lezing over de bevrijding van Woerden na de Tweede Wereldoorlog. Jan van Es neemt u mee, door verhalen, gebeurtenissen en beelden, naar de laatste maanden van de oorlog en de overgang naar de herwonnen vrijheid. Te volgen live (beperkt) en via live-stream. lees meer

Sint is - stilletjes- al in het land.

Sint is, volgens "wel ingelichte bronnen", afgelopen week op dinsdag 13 oktober (voor tv en een beetje stiekem dat wel) in de haven van Elburg gezien. Dezelfde bronnen melden dat er ook Pieten te zien waren en dat die een zeer gevarieerd uiterlijk hadden. Dat laatste komt (denken wij) wel goed uit omdat Piet, in zijn "oude" uiterlijk, op een behoorlijk aantal basisscholen niet meer welkom is. lees meer

Bredius moes-en pluktuin, wintersluiting

De moes-en pluktuin op landgoed Bredius is nog maar kort open, tot en met zaterdag 24 oktober. Er zal ook daarna nog wel gewerkt worden door de vrijwilligers, bijvoorbeeld om de tuin winterklaar te maken, maar de groentebedden zijn zo goed leeg en ook de bloemen zijn uitgebloeid. De vrijwilligers zijn heel tevreden over dit seizoen. lees meer

Routekaart çorona'

Meer dan 14% van de op covid 19/corona geteste mensen in onze regio waren positief. O.a daardoor is onze regio ingedeeld op de "routekaart" hieronder als 'zeer ernstig' (niveau 4). Op de routekaart is te zien wat, op welk indelingsniveau, de consequenties zijn. ( m.a.w. wat mag, volgens de rijksoverheid, nog en wat niet) Op 14 oktober werden 29 mensen in de gemeente Woerden positief getest. lees meer

Programma Snertweek

De winkeliers van het Stadshart vinden het niet doorgaan van de koeiemart, de nacht van Woerden de Najaarsmarkt en de kermis heel erg SNERT. Om toch een beetje sfeer te maken organiseren ze de Snertweek van ma 19 t/m zo 25 oktober, met een "snert-verkiezing" "Koeienjachtbingo", "Loei-goeie koopjes", en "Kristaljons". Wat dat allemaal betekend en wanneer het is lees je hieronder. lees meer

Oogstfeest, de foto's

Het oogstfeest van Landgoed Bredius en het NME centrum, op 27 september had dit jaar vanwege corona een vaste route en moest het, i.v.m. corona, doen zonder medewerkers van Abrona achter de bar. Er was wel het gezellige terras, de fruitverkoop, de imker, botanisch stoepkrijten, insecten herkennen, de Woerden zakt door Kubus, het modderlab!, de moestuin, peren stoven. Een prima dag! en veel mooie foto's. lees meer

Balen, balen en doorademen!

Door de nieuwe coronamaatregelen moeten wij helaas lezen - zie onderstaande tekst - dat zelf de mensen achter het, zeer gewaardeerde Rie theater, Marcel Fokker en Dave Kortekaas, het even niet "trekken". Maar in de wetenschap dat zulke creatieve geesten nooit echt helemaal "geannuleerd" kunnen worden, denken en hopen we dat er snel een eind aan hun (gedwongen) winterslaap komt! lees meer

Sint slaat Utrecht ook over

U weet natuurlijk al dat de Woerdense intocht van sinterklaas niet doorgaat. Mocht u willen uitwijken naar een andere gemeente in de regio let dan op want in veel gemeenten is de intocht afgelast zo is ook in Utrecht geen intocht. En een eerder voorgenomen aangepast Sinterklaasfeest komt er ook niet in de hoofdstad van onze provincie. lees meer

de CoronaMelder app

De app CoronaMelder is in het afgelopen weekeinde zo'n 700.000 keer gedownload, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Door de app kan iedereen die langer dan een kwartier bij een positief getest persoon in de buurt is geweest, op de hoogte worden gesteld. Hieronder, wellicht ten overvloede, de belangrijkste officiële informatie. lees meer

Nationale Recycleweek

De gemeente Woerden doet mee aan de Nationale Recycleweek van 12 - 18 oktober. Snelle inleveraars van afgedankte apparaten en/of lampen (e-waste) ontvangen bij de Milieustraat aan de Pijpenmakersweg een gratis Wecycle Recycle puzzel van 500 stukjes, zo lang de voorraad strekt. lees meer

Theater voorlopig helemaal dicht

De aangescherpte corona-maatregelen van de overheid- Maximaal dertig personen per zaal -hebben tot gevolg dat de directie van het Klooster heeft besloten dat er in de theaterzaal van Het Klooster èn in de pop-up locatie in de TechnoHUB, na vandaag voorlopig geen theatervoorstellingen zullen plaatsvinden. (zie het persbericht hieronder). Overigens gaan cursussen e.d WEL door! lees meer

Volkuniversiteit schort activiteiten en cursussen op.

Het bestuur van de VU heeft gisteravond besloten om, in verband met de nieuwe corona-maatregelen, met directe ingang alle cursussen, lezingen en workshops op te schorten. De betrokken cursisten zullen zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. lees meer

Einde tijdelijke opvang statushouders

Eind 2021 moeten de laatste 25 bewoners van de Stadspoort zijn doorverhuisd naar een zelfstandige woning. De afgesproken periode van vijf jaar voor tijdelijke huisvesting van de statushouders zit er dan op. De uitstroom wordt binnenkort in gang gezet, zodat de bewoners ruim de tijd hebben om een woning te vinden. lees meer

Kiki Schippers Pop-Up Theater- GEANNULEERD

Kiki Schippers op zaterdag 17 oktober te zien in het Pop-Up Theater TechnoHub, Industrieweg 2b. De voorstelling begint om 20.15 uur. Leef! Alsof het je laatste dag is, of als het allerlaatste uur. Kiki doet niet anders. Maar na jaren van dansen op de vulkaan, is het nu tijd om stil te staan bij alles wat zich in de tussentijd heeft opgehoopt en vastgekoekt. lees meer

Voorstelling Jan Kanis geannuleerd.

Dit bericht is achterhaald door de nieuwe corona regels. helaas GEANNULEERD. De muziekvoorstelling Autumn Leaves van Jan Kanis op zondagmiddag 18 oktober om 16.30 uur te zien in het Pop-Up Theater. Jan Kanis is inmiddels een vertrouwd begrip. Met zijn muziekvrienden, treedt Jan Kanis ook dit seizoen een aantal malen op zondagmiddagen op . lees meer

Expositie en Lezing bij Slagmaat

De expositie bij Slagmaat Ik zie je! gaat over ontmoetingen. Blije, toevallige en openhartige ontmoetingen, maar ook over het elkaar niet kunnen ontmoeten. Het gaat over verlangen naar elkaar, verlangen naar zijn zoals je werkelijk bent, over je letterlijk en figuurlijk blootgeven. lees meer

Stijging corona besmettingen en te verwachten maatregelen

Van de vorige week in heel Nederland ruim 43.000 vastgestelde coronabesmettingen zijn er 126 in Woerden vastgesteld. Een week eerder was dit nog de helft. Woerden is geen uitzondering qua stijging van het aantal besmettingen. Vanavond zal het kabinet bekendmaken welke nieuwe (strengere) maatregelen nodig zijn om de stijging een halt toe te roepen. Een deel daarvan zijn al benoemd. lees meer

Nieuwe expositie Kunstkring Woerden

Kunstkring Woerden heeft een nieuwe expositie ingericht in Bibliotheek Woerden. Met de (zeer actuele) titel: "Het nieuwe [AB] normaal". Twaalf kunstenaar van Kunstkring Woerden hebben zich helemaal uitgeleefd op het thema van het nieuwe (ab)normaal. In een variëteit aan kunstwerken hebben twaalf leden van de kunstkring zich helemaal uitgeleefd. lees meer

Het Ziekenhuis danst

Meer dan 150 medewerkers van het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist meegedaan met de de Jerusalema Challenge en toonde via youtube hun danskunsten. Ze willen met hun deelname positieve hoop overbrengen in deze moeilijk tijden, voor collega's en voor patiënten: corona én niet -corona. Het resultaat is hieronder te zien en horen. lees meer

Maand van de Geschiedenis in Woerden

Oktober is landelijk de Maand van de Geschiedenis, dit jaar met het thema Oost/West. Stadsmuseum Woerden sluit aan met een paar mooie activiteiten zoals een Livestream lezing, kinderactiviteiten en gratis ansichtkaarten lees meer

Museum: Gestelkamer geheel vernieuwd.

De Gestelkamer is opnieuw ingericht. De teksten zijn nu ook in het Engels, de stoelen zijn nieuw, maar de belangrijkste toevoeging is een touchscreen waarop alle werken van Leo Gestel in de museumcollectie permanent zichtbaar zijn in digitale vorm. Deze 'make over' is mogelijk dankzij subsidie van de Vereniging Rembrandt/Turing Foundation lees meer

Wat kan nog wel (veilig)?

Veel organisatoren van evenementen en activiteiten nemen ook voor 2021 het zekere voor het onzekere met betrekking tot mogelijke beperkingen door corona-maatregelen. In een groeiende rij met uitstelling en afgelastingen schaart zich onlangs ook "de Woerdense Havendagen" (gepland juni 2021). Maar, zijn er alternatieven voor annuleren, uitstellen etc,.? lees meer

Rietveld architectuurprijs 2020

De jury van de Utrechtse Rietveldprijs 2020 heeft bekendgemaakt welke acht Utrechtse projecten zijn genomineerd voor de prijs. Er kan gestemd worden op de publieksprijs en er is een juryprijs. Utrecht heeft de architectuurprijs ingesteld ter bevordering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. lees meer

3e Regenboogviering Woerden: Laat je zien!

Op zondagmiddag 11 oktober (Coming Out Day) zal er door diverse kerken uit Woerden samen met Coming Out Woerden een Regenboogviering worden gehouden. Na feestelijke vieringen in de Petruskerk (2018) en de Bonaventurakerk(2019) wordt deze 3e editie gehouden in de Opstandingskerk, gelegen aan de Wilhelminaweg. Tevens met livestream. lees meer

Excelsior: 20e Proms uitgesteld naar 2022

Deze jubileumeditie was aanvankelijk gepland op 20 maart 2021, maar vanwege corona heeft Excelsior besloten het uit te stellen naar zaterdag 19 maart 2022. Eén van de hoogtepunten wordt het optreden van het Woerdens Promskoor, een gemengd projectkoor van ongeveer 100 ervaren zangers. dat speciaal voor deze gelegenheid is opgericht. lees meer

Havendagen pas weer in 2022

Ook Havendagen Woerden gaat in 2021 gebukt onder Corona. In deze tijd waarin we met zijn allen afstand, onzekerheid, angst, zorgen, vragen en vaak ook verdriet ervaren was het voor ons als bestuur van stichting Havendagen Woerden enorm lastig om nu al te moeten beslissen of Havendagen Woerden in juni 2021 wel of niet door kan gaan. lees meer

Snertweek i.p.v. Koeiemart

Dit jaar is alles anders. Géén koeien op het Kerkplein. Géén grote najaarsmarkt met een eindeloze rij aan kramen en fijne Koeiemart-koopjes. Géén grote familiereünies op die ene dag in oktober. Géén wielerwedstrijd tijdens de Nacht van Woerden. Maarwel een SNERTWEEK (in dit snert-jaar) lees meer

Geslaagde tweedaagse expositie

Zestien deelnemers met een grote diversiteit, maar met een gezamenlijke kwaliteit om in deze maatschappij mooie dingen te doen en mooie dingen te maken”. Met die woorden opende Kunstkring Woerden-voorzitter Theo Aarsen (zie foto) zaterdag 3 oktober de bijzondere expositie 'Uit de kunst!' Van vrijwilligers van hospice De Mantelmeeuw. lees meer

Ook geen kermis

Vanwege corona zal de kermis dit jaar ook niet plaatsvinden. Er was een vergunning aangevraagd voor een kermis op het exercitieveld veld van 17 tot en met 21 oktober 2020. Volgens burgemeester Victor Molkenboer , in de AD, kan de kermis niet op een verantwoorde wijze georganiseerd worden. lees meer

Corona-sneltest getest

Het UMC Utrecht is in de test-straat begonnen met een proef met een snelle coronatest. Die test kan na een kwartier aantonen of iemand wel of niet besmet is. Het is nog niet duidelijk hoe betrouwbaar deze test is, meldt het UMC Utrecht. Er wordt daarom dubbel getest: zowel met een originele als met de snelle test. lees meer

De laatste steentjes

De Sofa van Woerden, de grootste schilderachtige betonnen buitenbank met mozaïek, is bijna gereed en dan wordt deze geplaatst in het Westdampark. Van velen hebben 'de De Meiden van Woerden' een bijdrage ontvangen en met geweldig resultaat. Nu is het zover dat 'de Sofa van Woerden' nog maar een paar 'steentjes' nodig heeft. lees meer

Oldtimersday bij RPL

Vrijdag 13 november 2020 is RPL weer helemaal terug naar de roerige muzikale jaren 60, tot en met 1975 . Het is dan weer Oldtimersday bij de omroep, met veel muziek, lokaal nieuws van toen en oude radiofragmenten van de zeezenders: Radio Veronica, Caroline, Noordzee, London, Mercur, Britain, Dolfijn, England, Scotland, Mi Amigo, Atlantis, Monique en Laser. lees meer

Maak je eigen "standbeeld"(in 2 dagen)

Het beeld op deze foto is in zeer weinig tijd gemaakt. Iedereen die een beetje handig is en niet bang voor "vuile handen" kan vrij gemakkelijk een eigen creatieve variant hierop maken. Dit beeld heeft een tijdje, illegaal, op een Utrechtse rotonde gestaan, " Toen de gemeente "getipt" werd over het beeld is het verwijderd, en opgeslagen. Onder het verhaal en een filmpje, (voor als je zelf wilt "beeldhouwen'.) lees meer

Podia in Utrecht zoeken samenwerking

Niet alleen in Woerden worstelen podia met de coronamaatregelen ook in Utrecht zoekt met naar oplossingen om nog iets te kunnen programmeren. De Utrechtse muziekzalen Tivoli-Vredenburg, EKKO en De Helling slaan de handen ineen om toch nog concerten te organiseren. lees meer

Fiets door het Hoofdkwartier van de prins

In het kader van de maand van de Geschiedenis opent Wouter van de Waterlinie op 10 oktober (11.00 uur) een nieuwe waterlinie fietsroute vanuit de Reeuwijkse Hout. De route heeft een audiotour via izi-travel en op een aantal plaatsen staan info-borden. Vanwege de Coronamaatregelen vragen we u om de route zelf op een later moment te fietsen. Dat kan iedere dag van de week. lees meer

Kennismaken met Schilderen

Op dinsdag 13 oktober van 10.00 tot 12.00 uur is er een schilderworkshop in Inloophuis ‘Leven met Kanker’ in Woerden. De schilderworkshop is eenmaal per maand onder leiding van ervaren schilderdocenten, deze maandag door Corrie Berends. lees meer

Dirk van der Vecht wint KunstLint

Met het schilderij ‘Ontsnapping’ heeft Woerdenaar Dirk van der Vecht de juryprijs van het KunstLint gewonnen. Donate Berkhof uit Harmelen kreeg de publieksprijs. De prijzen werden zaterdagmiddag uitgereikt Het KunstLint kwam in de plaats van de "atelierroute groot Woerden', die door de coronacrisis dit jaar niet door kon gaan. lees meer

Kinderboekenweeklied door Tosca Menten

Helden van vroeger en dat kinderen zélf hun geschiedenis schrijven, dat is waar het nieuwe kinderboekenweeklied van Kinderen voor Kinderen over gaat. Het nummer is geschreven door de Woerdense kinderboekenschrijfster Tosca Menten. Zij heeft hiervoor nauw samengewerkt met producer Tjeerd P. Oosterhuis die verantwoordelijk is voor de muziek, hieronder zie je de clip en kun je meedoen. lees meer

Kockengen, Kunst en Koffie

Lunchcafé Kunst en Koffie – in het prachtige vm. Gereformeerde kerkje in Kockengen- wordt gerund door medewerkers van Abrona. Behalve koffie dus ook kunst. Van kunstenaars van Abrona zelf maar ook van gastkunstenaars. Tot eind december kunt u daar het werk bewonderen van Joke van der Toolen schilderijen met Hollandse luchten, de Wadden, kwelders en landschappen. lees meer

Boek over Jan Vermaat in de maak

Er komt een boek over het leven en werk van Jan Vermaat. Na de serie interviews met Jan heeft Theo Aartsen, van de kunstkring Woerden, het plan opgevat een boek over hem te schrijven. Veel mensen denken en schrijven met hem mee. Hartverwarmend is dat bedrijven, instellingen, musea, particulieren spontaan foto's en verhalen aandragen. lees meer

Vraag naar cadeaukaart groter dan verwacht

Het bedrag dat door de landelijke overheid beschikbaar is gesteld voor de cadeaukaart actie is binnen een week gereserveerd door inwoners die hun cadeaukaart hebben geactiveerd. ‘Zo snel, dat hadden wij ook niet verwacht’ zegt Lex Albers van Duurzaam Woerden. ‘We hebben een inschatting gemaakt van ongeveer 15-20% deelname aan de actie’ vertelt hij. Zie verder het onderstaand persbericht. lees meer
De oogst bestond uit kisten vol sappige peren (foto Adriënne Lansbergen)

Peren Plukken

In september trotseerden cliënten van Brownies&DownieS, Zorg-Los Woerden, de Sleutelbloem Noorden én leden van Rotary Woerden Oude Rijn gedurende een paar weken brandnetels, vervaarlijk zwiepende takken en wespen om zo veel mogelijk peren te plukken. Dat gebeurde allemaal op een verlaten perenboomgaard op Landgoed Linschoten, en lukte wonderwel, er werden 14.000 kilo’s peren geoogst. lees meer

Pop-up theater mag meer dan 30 personen

Het Pop-up theater in de TechnoHUB van Het Klooster is één van de cultuuraccomodaties in de Veiligheidsregio Utrecht die een ontheffing hebben gekregen voor de corona-maatregel van max. 30 personen. Deze ontheffing geldt niet voor het theater in het Klooster zelf. lees meer

Hijsen regenboogvlag

Op 10 oktober is de aftrap van de derde Woerdense Regenboogweek. Het thema dit jaar is De Ontmoeting. Om 13.30 uur wordt de regenboogvlag, in het Westdampark, gehesen door burgemeester Victor Molkenboer en Wethouder Inclusie George Becht. Wil je aanwezig zijn bij het hijsen van de vlag? (zie onder) Zie ook de agenda voor nog veel meer Regenboogweek-activiteiten. lees meer

Coronanieuws: bierviltjes met boodschap

‘Proost! Dit is met afstand het gezelligste feestje!’ - ‘Hé feestbeest, houd een beetje afstand!’ 'Coronaproof chillen? Daar krijg je geen spijt van.' Dit zijn drie van de vijf slogans die op bierviltjes staan die supermarkten deze week uitdelen aan jongeren. lees meer

Coronanieuws: aangescherpte regels

Op dinsdag 29 september,gelden nieuwe (hieronder staande) landelijke maatregelen bedoeld om het corona-virus beter onder controle te houden. Het aantal besmette mensen stijgt volgens het kabinet nu te snel. Onduidelijk is wat de maatregelen voor de Woerdense cultuursector gaan inhouden Het lijkt erop dat het maken van uitzonderingen lokaal (college) geregeld kan/moet worden. lees meer

Bezuinigingen college Woerden

De bezuinigingsplannen van burgemeester en wethouders van Woerden gaan door. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde met het grootste deel van de plannen in. Een uitzondering werd gemaakt voor de stijging van de onroerendezaakbelasting, ozb en de ambtelijke inzet tegen gas- en oliewinning. lees meer

In het voetspoor van Bonifatius

Textielkunstenaars geven in de tentoonstelling “In den vreemde” , (tot 10 januari in het museum,) met onverwachte invalshoeken een bijzondere kijk op in 754 in Friesland vermoorde, Bonifatius. George de Wrede bezocht de expositie en geeft aan de hand van enkele van de tentoongestelde werken een "inkijkje" in de zeggenschap en mogelijkheden van deze kunstvorm én in het leven van Bonifatius lees meer

Coronanieuws: Mondkapje op in gemeentehuis en...

Vanaf maandag 5 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht in het gemeentehuis van Woerden. De verplichting geldt voor bezoekers en voor medewerkers, in elk geval tot en met 20 oktober. Voor het stadskantoor en stadhuis in Oudewater gelden dezelfde maatregelen. Hieronder meer over het mondkapjes-advies. lees meer

Regenboogweek, aanpassing programma

Wegens corona heeft Coming Out Woerden moeten besluiten de activiteiten tijdens de Regenboogweek (van 10 oktober tot en met 17 oktober) drastisch te beperken. Ze beperken de fysieke activiteiten zoveel als mogelijk en gaan (ook) online waar mogelijk. Zo is de Regenboogviering op zondag 11 oktober te volgen via livestream en gaan de Pubquiz en de Regenbooglezing online. lees meer

‘Mantelmeeuw – Uit de kunst!’

Vrijwilligers van De Mantelmeeuw (hospice en terminale thuiszorg) zijn creatief! Hóe kunstzinnig ze naast hun mooie werk zijn wordt zichtbaar bij ‘Mantelmeeuw – Uit de kunst!’, een kleurrijke expositie van schilderijen, aquarellen, zeefdrukken, zilversmeedwerk, boeken en driedimensionaal werk. Deze verborgen talenten zijn op zaterdag 3 en zondag 4 oktober te zien bij de Kunstkring Woerden (Edisonweg 9b). lees meer

In den Vreemde, intiem en afwisselend.

De eerste reacties op de tentoonstelling 'In den Vreemde' zijn zeer positief. De werken van de tien textielkunstenaars spreken tot de verbeelding en bezoekers zijn verrast door de vele invalshoeken die de kunstenaars kozen vanuit het verhaal over de reizen van Bonifatius. lees meer

Expositie: Heer Bredius vertelt

Op de zondagen in oktober en november is in NM Centrum InBredius van 13:00 tot 16:00 uur de expositie te zien over de geschiedenis van het Brediuspark onder de titel "De Heer Bredius vertelt", de geschiedenis van het landgoed vanaf het begin totdat het in handen kwam van de gemeente. Een expositie in woord en beeld. Met mooie foto’s uit vroeger tijden. lees meer

Faas van Elk - postuum onderscheiden

Dit jaar staat ook in het teken van de 75-jarige bevrijding van ons land. Iets dat nooit vergeten mag worden. Daarom worden, 80 jaar na dato, drie Woerdenaren (Johannes Hendrikus Scholten, Faas van Elk en Jan Hendrik Pels) postuum onderscheiden voor hun inzet in WO.II als dienstplichtig soldaat. Ze hebben allemaal een heel eigen verhaal. Hieronder het verhaal van Faas van Elk, (27 jaar) lees meer

Kunstgeheimen in Pop-up Museum

Creatieve Woerdenaren van 6 tot 99 jaar krijgen de kans een plekje te bemachtigen voor hun kunstwerk in een heus Pop-up Museum. Op 24 en 25 oktober is het museum van 11:00 uur tot 16:00 uur geopend voor publiek. Het tijdelijke museum is gevestigd in de oude Minkemaschool aan de Van der Valk Boumanlaan 7 in Woerden. lees meer

Koren in coronatijd: Bravour

Het mag, hopelijk zeer tijdelijk, niet meer. De optredens van zangkoren in een kerk of concertzaal, of de buitenruimte, enz. Maar hoe onderhouden zangers hun liefde voor de muziek. Hoe onderhoud je de onderlinge contacten, hoe oefen je je stem? kan dat online? en de brandende vraag van enthousiaste zangers,...... wat/wanneer mag/kan weer? We keken even op internet naar BRAVOUR (shantykoor) lees meer

Jan Hendrik Pels - postuum onderscheiden

Dit jaar staat ook in het teken van de 75-jarige bevrijding van ons land. Iets dat nooit vergeten mag worden. Daarom worden, 80 jaar na dato, drie Woerdenaren (Johannes Hendrikus Scholten, Faas van Elk en Jan Hendrik Pels) postuum onderscheiden voor hun inzet in WO.II als dienstplichtig soldaat. Ze hebben allemaal een heel eigen verhaal. Hieronder het verhaal van Jan Hendrik Pels (25 jaar) lees meer

Maandagmiddagwandelingen bij Inloophuis

Iedere maandagmiddag start er een wandeling vanaf Inloophuis ‘Leven met kanker’ onder leiding van vrijwilligers Antonio of Gerard. De wandeling is net als de andere activiteiten van het Inloophuis bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kanker. Meestal wordt er een uur gewandeld maar het kan korter als dit net wat te ver is, lees meer

Johannes Hendrikus Scholten - postuum onderscheiden

Dit jaar staat ook in het teken van de 75-jarige bevrijding van ons land. Iets dat nooit vergeten mag worden. Daarom worden, 80 jaar na dato, drie Woerdenaren (Johannes Hendrikus Scholten, Faas van Elk en Jan Hendrik Pels) postuum onderscheiden voor hun inzet in WO.II als dienstplichtig soldaat. Ze hebben allemaal een heel eigen verhaal. Hieronder het verhaal van Johannes Hendrikus Scholten, (28 jaar) lees meer

Drie Woerdenaren postuum onderscheiden

Dit jaar staat in het teken van de 75-jarige bevrijding van ons land. Een bijzonder moment in onze geschiedenis en goed om stil te staan bij wat zich in de Tweede Wereldoorlog in Woerden afspeelde. Woerden kent verschillende monumenten die herinneren aan deze periode en diverse verzetsstrijders werden in de loop der tijd (postuum) geëerd. Maar er is nog een groep die in WO II van betekenis waren. lees meer

Crowdfunding: Logeerhuis Bredius

Vroeg of laat krijgt haast iedereen er mee te maken: dan ben je opeens zelf mantelzorger. En draait je leven opeens om de zorg voor je vader, moeder, partner of goede vriend. Vaak kunnen mantelzorgers wel een steuntje in de rug gebruiken, of even pauze in hun zorg voor een naaste. Het nieuwe Logeerhuis Bredius in Woerden gaat, met uw hulp, deze mantelzorgers helpen. lees meer

Moderne Dans Volwassenen

NIEUW! 2 oktober begint een cursus (10 lessen) Moderne dans voor volwassenen in het klooster. Het tempo in deze cursus ligt wat lager om optimaal rekening te kunnen houden met de mogelijkheden van de wat oudere cursist. Heb je nog geen danservaring? Geen probleem! Iedereen is welkom. Lekker dansen en kennismaken met verschillende stijlen. lees meer

Klooster theaterprogramma september – december

Grote namen als Dolf Jansen en Peter Heerschop & Viggo Waas spelen weer graag in Klooster Woerden. Vanzelfsprekend heeft Kiki Schippers een thuiswedstrijd met haar nieuwe programma “Meer”. En de jeugd, ouders en grootouders kunnen op een veilige manier theater en muziek beleven op vier zondagmiddagen èn bij het pepernotenconcert. In het Klooster of het Pop-Up Theater lees meer

Nieuwe gevelbordjes met Woerdense verhalen

Gilde Woerden bevestigt vanaf vandaag op diverse gevels in de Woerdense binnenstad nieuwe ANWB-gevelbordjes. Deels vervangen deze bestaande bordjes die door de ouderdom niet meer goed leesbaar zijn. Maar ook komt er een aantal nieuwe bordjes bij. Zo blijven de verhalen over de monumentale panden en bijzondere plekken levend en kan iedereen die langskomt, er kennis van nemen. lees meer

Gebarencafé voor iedereen

Ontmoeten, borrelen en wapperen. Een café-avond in café de Reehorst, in de Rijnstraat, voor Iedereen voor zowel dove, slechthorende en horende bezoekers. Op 30 september kunnen ze elkaar ontmoeten in ontspannen sfeer en van elkaar te leren hoe te communiceren met elkaar. Het is dé plek om elkaar te ontmoeten en (op afstand) met elkaar te "wapperen" (=gebaren). lees meer

Steiger officieel geopend.

Door de coronamaatregelen was het eerder niet mogelijk, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Zo is op donderdag 10 september jl de aanlegsteiger in Woerden officieel geopend. Wethouder Tymon De Weger opende de steiger door het bijbehorende informatiebord te onthullen en nam Wethouder Arthur Bolderdijk het beheer van de steiger op zich. lees meer

Geven voor de cultuurmakers

Het Cultuurfonds voert actie: 'Houd Cultuur Levend' Met de actie 'Houd Cultuur Levend’ hopen we zoveel mogelijk geld op te halen voor de vele duizenden makers in de cultuursector die in zwaar weer verkeren door de coronacrisis. Want het nieuwe steunpakket is goed nieuws maar de nood blijft hoog. Op dit moment staat duizenden cultuurmakers het water aan de lippen: lees meer

Open Monumentendag, succesvol.

Vorig weekeinde, 10 t/m 13 september, was het weer Open Monumentendag Woerden (OMDW). Volledig coronaproof en weer met activiteiten voor alle leeftijden. Dit jaar stond het weekend in het teken van ‘Leermonument!’. Het thema sluit aan bij het landelijke thema van de World Heritage Days. Van elk monument kun je uiteraard wel wat leren. lees meer

Extra maatregelen corona regio

In de regio Utrecht is het aantal besmettingen sinds begin deze maand verdubbeld. Belangrijkste oorzaak is dat niet iedereen de regels om besmetting te voorkomen naleeft. De stijging is vooral te zien in dicht bevolkte gebieden. Daarom heeft het Kabinet besloten om in zes Veiligheidsregio’s in de Randstad extra maatregelen te nemen lees meer

‘De paarden van Inge Sips’

Nieuwe expositie bij Kooijman interieurs; ‘Wat maakt 'het paard' in mij los? Wanneer denk ik 'wow'?’, zegt Inge Sips. Dat is als ze vanuit een auto- of treinraam paarden ziet galopperen, in een film aanstormende paarden in een middeleeuwse veldslag voorbij ziet gaan en werken bekijkt van kunstenaars die door de eeuwen heen het paard op hun eigen wijze verbeelden. lees meer

Carnaval & corona

Misschien nog wat vroeg om over carnaval te beginnen maar omdat een aantal activiteiten, zoals de bouw van "praalwagens" al lang tevoren begint toch even ons licht opgestoken op de sites van Kwakbollenpoel, (Harmelen) en Knopengein (Montfoort) omdat daar de actiefste "carnavalisten"te vinden zijn. Het lijkt erop dat er wel aangepaste "leutigheden" komen maar een carnavalsoptocht waarschijnlijk niet. lees meer

campagne Ik Fiets

Als één van de 26 gemeenten van de provincie Utrecht, trapt Woerden vanaf vandaag mee met de landelijke campagne Ik Fiets. De campagne wordt de komende twee jaar actief ingezet in de hele provincie Utrecht. Het doel van de campagne? Minstens 10.000 inwoners van de provincie Utrecht vaker laten fietsen én op de fiets te houden. lees meer

Schulenburch blijft een centrale plek

Als het aan de gemeente ligt, zo laten ze weten in een persbericht, blijft de Schulenburch een centrale plek voor Kamerikers. Een plek met ruimte voor dorpsgerichte activiteiten als sport, bibliotheek en ontmoeting in het bar/ café gedeelte. Nu wordt de Schulenburch ook als regionale feestlocatie verhuurd. Dit veroorzaakt regelmatig geluidsoverlast. lees meer

Poffertjes in het Westdampark

Oudhollandse poffertjes in het Westdampark in de poffertjeskraam van de familie Lucas-Vermolen is weer mogelijk. Halverwege deze week kunnen er weer acht weken lang poffertjes gegeten worden. Vanwege corona moeten mensen wel vooraf even reserveren lees meer

Schulenburch Kamerik "in zwaar weer"

Het behoud van de Schulenburch in Kamerik, in de huidige vorm, staat op dit moment onder druk. Door, volgens sommigen, één klager over overlast. Andere Kamerikers voeren actie voor behoud van de sport en evenementen accommodatie. Ze zijn ook gestart met een petitie. Wie deze petitie tekent geeft aan te willen dat de Schulenburch zijn maatschappelijke taak mag blijven uitvoeren als dorpshuis van Kamerik. lees meer

Horeca & corona

Een restaurant of café runnen is niet makkelijk in coronatijd. Maar wat doen de horecaondernemers in de gemeente hun best om de maatregelen te volgen. De gemeente vraagt u hulp en medewerking om de restaurants en cafés van Woerden open, gezellig én veilig te houden. hieronder staan de afspraken die voor horecabezoek gemaakt zijn. lees meer

Kunstpark veilig, druk, gezellig en geslaagd

Akoestival ging i.v.m. corona niet door en voor het eerst sinds lange tijd was er vorig weekeind alleen het Kunstpark. Ondanks corona beperkingen kon het evenement, in aangepaste vorm, doorgang vinden. Meer ruimte tussen kramen en stands, geen verkoop van etenswaar, eenrichtingverkeer en geen activiteiten waarbij de veiligheid in het geding kwam. Hans Pieters was er ook en maakte foto's. lees meer

Kinderboekenweek: En toen?

De KBW (30 sept/11 okt) gaat terug in de tijd. Breng geschiedenis tot leven en ontdek werelden van vroeger. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Leef mee met Vos en Haas in het oude Egypte in Vos en Haas – het land van de Nijl en voel de kou van het stijgende water in De zee kwam door de brievenbus van Selma Noort. lees meer

Regenboogweek 2020 'De Ontmoeting'

Coming Out Woerden organiseert van 10 t/m 17 oktober 2020 in Woerden een coronaproof LHBTI+ Regenboogweek met als thema 'De Ontmoeting'. De Woerdense werkgroep van COC Midden-Nederland werkt hiervoor samen met onder meer Gemeente Woerden, diverse Woerdense kerken, Annex Cinema, Galerie Van Slagmaat en Hits & Tits. lees meer

Beschildering Kerkplein

Keuze vloerbeschildering Kerkplein gaat naar............ De uitslag van de stemactie voor een vloerbeschildering op het Kerkplein is bekend. Uit meer dan de helft van de stemmen blijkt dat kinderen uit onze gemeente het liefst een.............. LABYRINT zien op het Kerkplein. lees meer

Open KunstKajuit

Vanaf 30 september 2020 kunnen beginnende of gevorderde creatievelingen iedere woensdagavond vrij komen werken in ons atelier ‘De KUNSTKajuit’ van Kunst a/d Rijn in de oude "Minkema", Van der Valk Boumanlaan 7 in Woerden. Alle kunstvormen zijn mogelijk, met uitzondering van vormen die stof veroorzaken. Denk aan tekenen, schilderen, collages maken, droge naald of mixed media. lees meer

2020: Geen IJsbaan. Niet schaatsen, Niet curlen!

Er komt dit jaar geen Rotary-ijsbaan op het Woerdense Kerkplein, dit staat in een persbericht dat we ontvingen van de organisatie.. Door de corona-beperkingen en –maatregelen heeft de organisatie moeten besluiten dit jaar geen ijsbaan aan te leggen, de risico's zijn te groot. Wel hopen ze in 2021 "de schade" in te kunnen halen. lees meer

Volksuniversiteit programma 2020

De volksuniversiteit Woerden heeft voor het komende half jaar een aangepast aanbod, met activiteiten die passen binnen de coronamaatregelen voor veiligheid en afstand houden. Eenmalige activiteiten als lezingen en workshops staan in onze cultuuragenda, kunst-cursussen in onze cursusagenda. (wel altijd vooraf inschrijven op de V.U. site. lees meer

Jan Vermaat in Galerie Slagmaat

Vanaf vrijdag 4 september tot en met zaterdag 31 oktober 2020 exposeert in galerie Slagmaat de van zijn bronzen sculpturen bekende, Woerdense kunstenaar Jan Vermaat Nu niet met beelden, nee Jan is terug met schilderijen, die óók onmiskenbaar van zijn hand zijn. De expositie wordt zaterdagmiddag 5 september officieel geopend . lees meer

* Beklimming Petrustoren

LET OP!: Het Gilde Woerden heeft I.V.M. HET CORONAVIRUS alle activiteiten opgeschort tot 1 juni! Het beklimmen van de toren, varen, stadswandelingen en het bezichtigen van de molen op woensdag is helaas niet mogelijk. lees meer

Streek & Kaasmarkt Kerkplein

Behalve de weekmarkt op Woensdag is er ook een STREEKMARKT op zaterdag op ons mooie kerkplein. Allelei streek en ambachtelijke producten zijn daar te koop. van begin mei tot eind augustus krijgt de streekmarkt versterking van de KAASMARKT waar boerenkazen uit de regio verkocht worden. lees meer

The Jigantics (UK) in RIEtheater

Op 30 oktober om 20.00 uur de Engelse band Jigantics. Een eigenzinnige mix van folk-rock-cajun-americana brengt. Ze kunnen rocken, om vervolgens moeiteloos over te stappen naar een folkballad. Over hun invloeden schreef de band zelf: “The whole wide world of music, thrown in a blender, throw in some seasoning and add a dance beat”. lees meer

Waterdragers Minkema

Leerlingen van het Minkema College Stein lopen vandaag, dinsdag 3, en donderdag 5 juli met een vrachtje van 6 liter water sponsorwandelingen, of een mini-marathon van enkele kilometers (maar dan zonder vrachtje). Daarmee zetten verschillende leerjaren zich actief in voor een project voor schoon drinkwater in Oeganda. Ze doen dat in samenwerking met de beide Woerdense Rotaryclubs lees meer

*Bezoek aan Molen de Windhond

Let op tot 1 juni geen rondleidingen door Gilde! De molen staat midden in het centrum van Woerden op de Wilhelminaweg, op een stukje oude stadswalen wordt goed onderhouden. Elke woensdag, vrijdag en zaterdag is de molen open (zie onder) In de molenwinkel kan je dan verschillende producten kopen en soms zijn er rondleidingen. lees meer