Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Actueel nieuws

Bloemen maaien was "foutje"

22-02-17 Lijst van der Does blijft zich bezig houden met het voorval van het maaien van de vol in bloei staande (bloemenpluk)tuin in Snel en Polanen. Vorig jaar stelde de partij vragen over deze kwestie, (het bleek een vergissing te zijn.) Burgemeester en wethouders zegden toen toe met de aannemer te gaan praten om herhaling te voorkomen. lees meer

Declaratieregeling succesvol.

22-02-17 Steeds meer kinderen maken gebruik van de declaratieregeling maatschappelijke participatie. Deze regeling vergoedt onder andere sport, dans of sportbenodigdheden. In 2016 waren er minstens 208 kinderen die hiervoor een bijdrage ontvingen. Wethouder Koster is daar blij mee: ‘Sport is belangrijk voor iedereen. Ook als je uit een gezin komt met een laag inkomen, moet je mee kunnen doen. lees meer

Veilig en gezond opgroeien in Woerden.

22-02-17 ‘In 2017 gaan we in gesprek met kinderen, jongeren, ouders en jeugdorganisaties. Doel is om concrete acties vast te stellen. Zo willen we zorgen voor een breed palet aan voorzieningen waar zoveel mogelijk kinderen en jongeren gebruik van kunnen maken’, aldus wethouder Haring. Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien in Woerden. Dat is niet alleen nu belangrijk, maar ook voor later. Daarom heeft de gemeente een Investeringsagenda JONG opgesteld. lees meer

Exposities en tentoonstellingen

Cursussen en workshops