Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Actueel nieuws

Werkzaamheden Snellerpoort

17-06-21 Gemeente informatie: In Snellerpoort verrijst komende jaren een nieuwe stadswijk met 900 woningen, een buurtpark, een wandelpromenade en een winkelplein. Ter voorbereiding hierop zijn er van half juni tot half augustus werkzaamheden in Snellerpoort. lees meer

Exercitieveld scenario's

17-06-21 Gemeente informatie: Op de politieke avond van 3 juni heeft het college de raad gevraagd om in te stemmen met het voornemen om noodzakelijk onderhoud aan de omliggende wegen te verrichten, maar met behoud van de historische kastanjebomen. lees meer

Utrecht: meer aandacht voor cultuur!

17-06-21 Veel kunst & cultuurprogramma’s zijn vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. Daardoor is veel niet getoond en is er de huidige programmering en door publieksbeperkingen te weinig ruimte voor deze activiteiten. Met een nieuwe subsidie voor deze activiteiten, wil de gemeente Utrecht de capaciteit in de stad tijdelijk flink vergroten. lees meer

Exposities en tentoonstellingen