Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Actueel nieuws

Vrijwilligers zijn gelukkiger

21-10-20 De helft van alle Woerdenaren doet vrijwilligerswerk. Worden al die vrijwilligers gezien en gewaardeerd? Hoe geven we de andere helft van de gemeente Woerden toegang tot vrijwilligerswerk? En jongeren, wat vinden zij van vrijwilligerswerk? Welke opleidingen en cursussen zouden vrijwilligers graag volgen om hun werk beter te kunnen doen? Of misschien willen vrijwilligers zich meer ontwikkelen in een andere richting? lees meer

Inspraak Snellerpoort

21-10-20 Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat tot 11 november voor een ieder ter inzage ligt:- het ontwerpbestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden. In de genoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze op het plan indienen Het plan omvat o.a. uitbreiding winkelruimte, een parkeergarage en 800 woningen. lees meer

Stadsmuseum zoekt vrijwilligers

21-10-20 Een steentje bijdragen aan het Stadsmuseum? Aan de inrichting? aan de administratie ? de PR? of achter de balie? In en voor Stadsmuseum Woerden wordt héél veel werk verzet door tussen de 45 en 50 vrijwillige medewerkers en enkele betaalde krachten. maar door verloop en ziekte is hulp welkom En het museum is ook blij met mensen die af en toe bij willen dragen. lees meer

Exposities en tentoonstellingen