Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Ccapaciteitsproblemen gemeente Woerden

publicatiedatum: ma 25 april 2022

De gemeenten Oudewater en Woerden streven naar professionele dienstverlening. Door capaciteit-problemen en extra drukte moeten inwoners en ondernemers echter rekening houden met langere reactietermijnen dan zij gewend zijn. De aanvragen voor ruimtelijke plannen en initiatieven hebben zich opgestapeld. De gemeenten zijn bezig met maatregelen om de achterstanden weg te werken.

 

Maatregelen nodig om ruimtelijke initiatieven sneller af te handelen

Bij een groot aantal teams binnen de gemeentelijke organisatie is er sprake van openstaande vacatures en een grotere drukte dan gebruikelijk. Corona, problemen met het opvullen van (gespecialiseerde) vacatures door een zeer krappe arbeidsmarkt, meer woningbouwinitiatieven, de komst van de Omgevingswet, opvang van vluchtelingen (Oekraïne), er zijn allerlei oorzaken waardoor er achterstanden ontstaan. Dit speelt gemeentebreed, van Stadserf tot sociaal domein, van archief tot ruimtelijke initiatieven. De gemeenten doen er alles aan om de dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar vragen er begrip voor als het soms langer duurt voor inwoners en ondernemers worden geholpen. Ondertussen werkt de gemeentelijke organisatie aan het opvullen van vacatures maar moeten er helaas ook maatregelen getroffen worden, onder andere voor aanvragen van ruimtelijke initiatieven.

 

Maatregelen voor ruimtelijke initiatieven
Van achterstanden is ook sprake bij de advisering en beoordeling van ruimtelijke plannen. Bij de gemeenten komen veel initiatieven binnen, zowel voor grote projecten (woningbouw, bedrijfslocaties, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen) als kleinere particuliere initiatieven (wijziging van een bestemmingsplan voor een perceel, aanvragen voor een omgevingsvergunning). Om de achterstanden in te lopen, doen de gemeenten er momenteel alles aan om extra personeel te werven (vast en inhuur). Ook zullen er duidelijke prioriteiten worden gesteld in de werkvoorraad en wordt het in behandeling nemen van nieuwe haalbaarheidsverzoeken opgeschort tot 1 september.

 

Na de zomervakantie

Dan zullen de gemeenten de situatie opnieuw beoordelen en zo nodig de maatregelen verlengen. Zo ontstaat er ruimte om eerst de lopende aanvragen af te handelen voor er weer nieuwe in behandeling worden genomen. De gemeenten vragen er begrip voor dat inwoners en ondernemers door het gebrek aan medewerkers soms moeten wachten tot er weer ruimte is om de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Formele vergunningaanvragen die compleet zijn wat de benodigde informatie betreft, neemt de gemeentelijke organisatie voor 1 september wel in behandeling, omdat daar een wettelijke termijn aan is verbonden.

 

Bron: persbericht gem Woerden