Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Nieuw Nationaal Cultuurloket

publicatiedatum: di 26 april 2022

Cultuurloket DigitALL is een nieuw nationaal loket voor, grote én kleine, culturele instellingen die hun contact met het publiek willen versterken met digitale technologie. Hiermee zetten zeven private fondsen en de VriendenLoterij hun samenwerking voort die ze voor coronanoodfonds Kickstart Cultuurfonds zijn aangegaan, nu samen met de Gemeente Amsterdam. Het loket opent eind 2022.

 

Het nieuwe Cultuurloket DigitALL helpt in een driejarig programma meer cultuurinstellingen in het hele land om de kansen die digitale technologie biedt, in te zetten. Niet alleen met donaties, maar ook door coaching en workshops aan te bieden, samenwerking te stimuleren en door kennisdeling te organiseren. Theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten kunnen later dit jaar via een open call een donatie aanvragen tot maximaal € 250.000.

 

“Iedereen met ervaringen met digitale technologie heeft daar al veel van geleerd. Of het om de techniek zelf gaat, over rechtenkwesties, het verdienmodel achter hybride vormen van ondernemerschap, over de marketing die erbij hoort of over wat het betekent voor je organisatie: op alle vlakken valt nog veel meer te leren. Dat geldt niet alleen voor de cultuursector, maar ook voor de financiers achter dit nieuwe cultuurloket. Daarom gaan we samenwerken met drie kennispartners die hun kennis en kunde toevoegen: kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie DEN, innovatie-aanjager Art-Up en kennisplatform voor ondernemerschap Cultuur+Ondernemen.

 

We besteden binnen ons programma veel aandacht aan het opdoen en delen van kennis en ervaringen, zodat niet iedereen individueel het wiel hoeft uit te vinden. Cultuurloket DigitALL geeft dan ook prioriteit aan samenwerkingsprojecten, waarbij we juist ook kleinere instellingen die een goed plan hebben, willen ondersteunen. Daarom kunnen instellingen met structurele Rijkssubsidie alleen deelnemen, wanneer zij samenwerken met instellingen die geen structurele exploitatiesubsidie van ministerie of Rijkscultuurfonds ontvangen.”

Cathelijne Broers, woordvoerder namens Cultuurloket DigitALL


Aanvragen vanaf eind 2022

Online cultuuraanbod en online publiekscommunicatie hebben veel te bieden, niet als vervanging van fysiek en offline maar als blijvende aanvulling. Cultuurloket DigitALL helpt culturele instellingen om te verduurzamen wat de afgelopen jaren is ontdekt en ontwikkeld, om zo het publiek een geweldige ervaring te bieden en nieuw en meer divers publiek te bereiken.

Daarvoor kunnen culturele instellingen vanaf eind 2022 een aanvraag indienen via de website van DigitALL. Tot die tijd zal Cultuurloket DigitALL op uitnodiging geschikte projecten selecteren om te ondersteunen.

 

Kijk voor alle informatie op www.CultuurloketDigitALL.nl.

 

bron: pr. Bernhardfonds