Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Woerden breidt coronasteun uit voor cultuursector

publicatiedatum: za 16 april 2022

Hoewel de coronamaatregelen zijn opgeheven, ondervindt het Woerdense culturele leven hier nog veel negatieve effecten van. Gemeente Woerden biedt opnieuw acute noodhulp aan de culturele sector. Een breed pakket met steunmaatregelen richt zich op herstel van amateurverenigingen, zelfstandigen en professionele organisaties in de culturele sector. In totaal betreft het een pakket van € 245.000,-.

 

 

Verenigingen verloren leden en misten inkomsten uit optredens, terwijl de vaste lasten doorliepen. Zelfstandigen in de culturele sector zochten noodgedwongen ander werk. Instellingen hebben te maken met een enorme werkdruk door uitval van medewerkers en door extra werkzaamheden. Om de culturele basis in de stad en dorpen weer op orde te krijgen helpt de gemeente, met financiële steun van het Rijk, hen weer op het niveau van voor de coronacrisis te komen.

 

Wethouder George Becht: “Cultuur is van onschatbaar belang voor de samenleving. Het brengt mensen bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven. In de coronacrisis zagen we dat steeds opnieuw bevestigd. Woerdenaren misten hun zangkoor of hun muziekles, hun bezoek aan de bibliotheek, het museum, voorstellingen en evenementen, hun werk of vrijwilligerswerk in de culturele of erfgoedsector. Dit steunpakket moet ervoor zorgen dat Woerdenaren kunnen blijven genieten van een rijk cultureel aanbod.”

 

Steun voor zelfstandigen en verenigingen

De gemeente opent een regeling waar zelfstandigen een impulssubsidie tot maximaal € 5.000,- kunnen aanvragen voor de herstart van hun werkpraktijk. Het is voor het eerst in Woerden dat er zo’n regeling voor zelfstandigen beschikbaar is. Hij is bedoeld voor uitvoerend kunstenaars en ondersteunende functies, zoals technici, producenten, kunstdocenten en anderen. Amateurverenigingen kunnen een subsidie tot maximaal € 2.500,- aanvragen om weer op te starten en hun vereniging een impuls te geven. Het Cultuur Platform Woerden voert beide regelingen uit. Aanvragen kan van 1 tot en met 21 juni 2022. Meer informatie en de criteria volgen op de website van het Cultuur Platform Woerden en de gemeente.

 

Extra subsidie Het Klooster, Stadsmuseum, Bibliotheek Het Groene Hart en KUVO

Om de professionele organisaties Het Klooster, Stadsmuseum, Bibliotheek Het Groene Hart en KUVO te helpen bij hun herstel keert de gemeente eenmalig een extra subsidie van € 20.000,- per organisatie uit. De coronacrisis heeft een grote wissel op hen getrokken. Ze hadden en hebben te maken een hoge werkdruk, inkomstenderving, uitval van personeel en de inhuur van externen, met overuren in eigen tijd, met hogere ziektekostenpremies, de inhuur van extra ruimtes om voldoende afstand te kunnen bewaren, en meer. Daarnaast hebben ze zich extra ingezet om bij te dragen aan Woerden 650.

 

Het totale pakket vormt een aanvulling op het eerdere noodpakket voor cultuur uit 2021, waarin de gemeente € 572.000,- vrijmaakte om het lokale culturele leven in stand te houden en te innoveren.