Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Melden overlast van vuurwerk!

publicatiedatum: di 14 december 2021

Ook deze jaarwisseling geldt er in verband met corona een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Er wordt vanuit de gemeente géén centrale vuurwerkshow georganiseerd. Feesten en evenementen mogen niet georganiseerd worden en voor de horeca geldt de sluitingstijd om 17.00 uur.

 

Lees op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk wat het verbod op verkoop en het afsteken van vuurwerk voor u inhoudt.

 

Melden van vuurwerkoverlast

(Zwaar) vuurwerkoverlast en onveiligheid op straat en in de buurt kunnen direct bij de politie worden gemeld via het algemene telefoonnummer 0900-8844.

Voor meldingen over afvaloverlast, stank, geluidsoverlast en vernielingen kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) van de gemeente: https://www.woerden.nl/inwoners/melding-klacht-bezwaar-maken/melding-doen.

De informatie uit de meldingen wordt door de politie en gemeente gebruikt om onze handhavers beter in te zetten en zo de overlast terug te dringen.


Gevaar

Bij acuut (levens)gevaar, als er direct actie genomen moet worden door bijvoorbeeld de politie, neem dan rechtstreeks contact op met de politie op telefoonnummer 112.


Illegaal vuurwerk

Het afsteken, vervoer en opslag van illegaal vuurwerk is (levens)gevaarlijk. Bel bij een vermoeden de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Net als vorig jaar bent u voor het inleveren van illegaal (nog af te steken) vuurwerk aangewezen op de inleverlocaties van de gemeente Utrecht. Op de website: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/veiligheid/vuurwerk/ worden de exacte locaties gepubliceerd.


Welk ‘vuurwerk’ mag wel?

Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie. Voorbeelden van F1 vuurwerk zijn sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. Dit ‘F1 vuurwerk’ is fopvuurwerk en is het hele jaar vrij verkrijgbaar en mag gewoon worden afgestoken.