Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Woerden streeft naar minder restafval

publicatiedatum: zo 21 november 2021

Op 1 januari 2017 is gemeente Woerden gestart met een nieuwe manier van het inzamelen van huishoudelijk afval, ‘het nieuwe inzamelen’. Met als belangrijkste doel om de hoeveelheid restafval per persoon per jaar terug te dringen van 208 kilo naar 100 kilo. Een behorlijke vermindering is al bereikt maar het is nog niet genoeg

 

Het nieuwe inzamelen is nu geëvalueerd. De hoeveelheid restafval is flink verminderd, naar 172 kilo per persoon per jaar. Maar het doel van 100 kilo is nog ver weg. Wel blijkt dat Woerdenaren enthousiast aan de slag zijn gegaan met het scheiden van afval. De hoge kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen laat zien dat dit ook netjes gebeurt.

 

Corona-effect
De uitdaging bij afvalinzameling is om tegen zo laag mogelijke kosten een optimaal serviceniveau en milieurendement te realiseren. In Woerden is er, na een inwonerspeiling in 2015, voor gekozen om beter afvalscheiden te belonen. Inwoners krijgen aan het eind van het jaar een deel van de betaalde afvalstoffenheffing terug, afhankelijk van het aantal keer dat ze de restafvalcontainer hebben laten legen. Dit nieuwe systeem leidde tot een flinke daling van de hoeveelheid aangeboden restafval. In 2019 werd nog 158 kilo restafval per persoon per jaar ingezameld. Op basis van ervaringen in andere gemeenten leek het erop dat het doel van 100 kilo in beeld kwam. Maar toen kwam corona. Door de coronamaatregelen werkten veel mensen thuis. Daardoor belandde afval dat eerst op het werk bleef nu bij het huishoudelijk afval. Ook werd er veel in en om het huis geklust. Waardoor de hoeveelheid grof huishoudelijk afval op de milieustraat toenam.

 

Kwaliteit van de grondstoffen
Naast de hoeveelheid speelt ook de kwaliteit van het afval een belangrijke rol bij de keuze van het inzamelsysteem. Voorwaarde voor goed hergebruik van de stoffen is dat de zakken met bijvoorbeeld pmd-afval, ook echt alleen maar pmd-afval bevatten. De evaluatie laat zien dat de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen na de invoering van ‘het nieuwe inzamelen’ onverminderd goed is gebleven.
Wethouder Tymon de Weger: “Het terugdringen van de hoeveelheid restafval is een grote opgave, waar we allemaal mee te maken hebben. Zowel voor de toekomst van onze planeet, als voor onze portemonnee. Want het verwerken van afval gaat steeds meer geld kosten. Ik ben blij dat uit de evaluatie blijkt dat Woerdenaren zo zorgvuldig met afvalscheiding omgaan. Dat is echt een mooi resultaat. Maar het is natuurlijk jammer dat we nog niet bij die 100 kilo in de buurt zijn. Dat vraagt om extra inzet in de toekomst.”


Opties voor de toekomst
Om de hoeveelheid restafval op lange termijn verder terug te brengen zijn verschillende opties mogelijk. Bijvoorbeeld het verhogen van het bedrag dat inwoners terugkrijgen als zij minder restafval aanbieden. Of juist een systeem inrichten waarbij inwoners moeten betalen per keer dat ze het restafval laten ophalen. Het verminderen van het aantal ophaalbeurten of omgekeerd inzamelen kan ook. In dat laatste geval worden grondstoffen, zoals papier, pmd en gft thuis opgehaald en moet het restafval naar een ondergrondse container worden gebracht. Over het algemeen geldt dat hoe groter het financiële voordeel dat inwoners ervaren, hoe groter het effect op de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden. Maar een te grote financiële prikkel kan weer leiden tot minder zorgvuldig scheiden en daarmee tot een mindere kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen.


De gemeenteraad moet in 2022 een besluit nemen over de vervolgstappen.