Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Maatregelen om wachtlijst huishoudelijke hulp terug te dringen

publicatiedatum: vr 19 november 2021

De aanvragen voor huishoudelijke hulp zijn de afgelopen twee jaar in Woerden fors gestegen. Huishoudelijke hulp aanbieders geven aan dat zij door een tekort aan personeel niet altijd aan de vraag kunnen voldoen. Daarom hebben ze, bijna allemaal, een (tijdelijke) cliëntenstop ingevoerd.

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om maatregelen te nemen, zodat de meest kwetsbare inwoners wel op tijd hulp kunnen blijven ontvangen.

 

Na de invoering van het Wmo-abonnementstarief zijn de aanvragen voor huishoudelijke hulp bij alle gemeenten enorm toegenomen. Via het Wmo-abonnementstarief kunnen inwoners onafhankelijk van hun inkomen voor €19,00 per maand huishoudelijk hulp aanvragen. Volgens het rapport ‘Monitor abonnementstarief Wmo’ komt de stijging voornamelijk doordat nu ook inwoners uit de midden- en hoge inkomensklassen een Wmo aanvraag doen. Bovenop de stijging van het aantal aanvragen zorgt ook het personeelstekort binnen de zorg ervoor dat bijna alle aanbieders een tijdelijke cliëntenstop invoerden.

 

Erger voorkomen
“De stijging van het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp binnen de Wmo stelt ons voor een groot dilemma. Naast dat de kosten voor gemeenten 40% zijn gestegen, dreigen kwetsbare inwoners te laat of geen hulp te ontvangen. Dit heeft grote gevolgen voor het welzijn van mensen. Het is echt noodzakelijk dat we nu maatregelen nemen om erger te voorkomen”, aldus wethouder De Weger.

 

College neemt maatregelen
Binnen de gemeente Woerden beoordeelt WoerdenWijzer de Wmo aanvragen. Het afgelopen jaar heeft WoerdenWijzer meer dan voorheen een moreel appel gedaan op inwoners die een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp. Nadrukkelijk vroegen zij inwoners naar de mogelijkheden om deze hulp zelf te organiseren en/of te bekostigen. Daarnaast worden nieuwe aanvragen en herindicaties beoordeeld aan de hand van aangescherpte nieuwe beleidsregels. Als het verantwoord is binnen de situatie worden nu ook hoge lopende beschikkingen beoordeeld via het normenkader om waar mogelijk het aantal uren terug te brengen. Dit kan leiden tot meer beschikbare huishoudelijke hulp voor andere inwoners. Verder wordt een wachtlijst ingevoerd voor inwoners die wel hulp nodig hebben, maar waarbij dit niet urgent is. Via de wachtlijst worden urgente situaties direct doorverwezen naar een aanbieder. Wethouder De Weger: “Als we niet op urgentie beoordelen, lopen we het risico dat mensen die dringend hulp nodig hebben dit niet op tijd ontvangen. We vragen er begrip voor dat we de beschikbare uren zo eerlijk mogelijk over de zorgvragers verdelen.”

 

Inkomenstoets wordt voorgelegd aan de raad
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om het inkomen mee te laten wegen in een aanvraag van huishoudelijke hulp. Op die manier kan in de toekomst de aanzuigende werking van de lage eigen bijdrage worden voorkomen. Verschillende gemeenten volgen inmiddels dit advies op. Het college van de gemeente Woerden legt deze overweging binnenkort aan de raad voor.