Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Komt hij nu wel of niet en waar en hoe? vraagt het CDA

publicatiedatum: za 23 oktober 2021

Sint komt dit jaar maar hij komt (weer) niet, per boot, aan in de haven van Woerden. Of hij straks wel in Harmelen, Kamerik of Zegveld een 'intocht' heeft is (nog) niet helemaal duidelijk. De CDA fractie meer uitleg van de gemeente als vergunningverlener en de burgemeester als gastheer van sint in alle kernen.

 

Woerden

Vanwege de coronamaatregelen heeft het Consulaat van Sinterklaas in Woerden besloten de intocht af te blazen. Maar de Sint komt wel naar Woerden, volgens het consulaat. Kinderen kunnen bijvoorbeeld op bezoek bij de goedheiligman tijdens de ‘Audiëntie' en komt er een ‘Pieten- doe-dag’ plus een voorleesmoment. Informatie over deze en misschien andere activiteiten op de website www.sintinwoerden.nl.

 

de CDA fractie stelt raadsvragen over Sinterklaas

Wij (CDA) namen kennis van het bericht dat Sinterklaas dit jaar Woerden niet zal
bezoeken per boot, in verband met de geldende coronamaatregelen. Wel zijn er andere activiteiten
voorzien. Het is uiteraard aan ‘Het consulaat van Sinterklaas’ om te bepalen hoe de ontvangst van de
Goedheiligman in Woerden is voorzien. Toch heeft de CDA-fractie een aantal vragen aan de
gemeente, als vergunningverlener bij dit type evenementen en aan de burgemeester als gastheer
van onze gemeente. 

In verschillende gemeenten is er namelijk discussie over het type evenement dat een 
Sinterklaasintocht is en welke eisen daaraan gesteld worden. De burgemeester van Utrecht heeft
aangegeven (AD, 7 oktober) dat het ‘een feest voor alle kinderen moet zijn’ waarbij geen
toegangscontroles zijn op de corona-app. Het CDA Woerden steunt die lijn.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:
1. Welke eisen stelt de gemeente aan Sinterklaasintochten en activiteiten in de gemeente
Woerden, ook gelet op corona?
2. Is er overleg geweest met de verschillende organisatoren van Sinterklaasactiviteiten in Woerden,
Harmelen, Kamerik en Zegveld en wat is daarvan het resultaat?

Het CDA Woerden vindt het belangrijk dat er na de afgelopen coronaperiode evenementen kunnen
plaatsvinden die bijdragen aan saamhorigheid. Zeker voor kinderen is het Sinterklaasfeest daarin
belangrijk.
3. Welke inspanningen verricht het college om ervoor te zorgen dat in de gemeente Woerden voor
alle kinderen toegankelijke Sinterklaasfestiviteiten kunnen plaatsvinden?
4. Hoe voorkomt het college dat, als de intocht in Woerden inderdaad niet wordt gehouden, er veel
meer toeloop komt bij mogelijke Sinterklaasintochten in de dorpen?
5. Welke communicatie gaat hierover in overleg met de organisatoren plaatsvinden richting onze
inwoners?

Namens het CDA,  J van Mijeren