Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Foto Provincie Gelderland Rob Kleering van Beerenbergh

Werelderfgoedcertificaat voor 'Castellum Laurium'

publicatiedatum: ma 18 oktober 2021

Tijdens een bijeenkomst ter ere van de Neder-Germaanse Limes reikte demissionair minister van OCenW Ingrid van Engelshoven samen met directeur UNESCO Nederland Marielies Schelhaas op vrijdag 8 oktober aan 12 gemeenten – waaronder Woerden - een Werelderfgoedcertificaat uit. Ook de gedeputeerden van de drie Limes-provincies – Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland - ontvingen een certificaat.

 

 De bijeenkomst vond plaats bij Museum Het Valkhof in Nijmegen, gelegen op een van de locaties van de Neder-Germaanse Limes.

 

Limesdag

Professionals en vrijwilligers die zich jarenlang voor de UNESCO-Werelderfgoedstatus hebben ingezet, kwamen deze dag samen om de kersverse UNESCO-status van de Limes in Nederland te vieren. Tijdens de dag belichtten sprekers onder andere het belang van het werelderfgoed, de kansen en mogelijkheiden voor het toerisme en de uit te bouwen agenda voor verder en verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar de Neder-Germaanse Limes.


Ondernemen in de Limes

Dankzij de presentatie van een speciaal Limesbier en Limesbrood was er ook aandacht voor de rol van ondernemers. Ondernemers langs de Limes zien de kansen die de groeiende interesse voor erfgoed bieden, en spelen daar met de introductie van deze producten op in. Het rapport Ondernemen in de Limes, samengesteld door Liniebreed Ondernemen en op deze dag gepresenteerd, biedt dankzij gerichte interviews met ondernemers goed zicht op die kansen.


Neder-Germaanse Limes

Dwars door Nederland liep tweeduizend jaar geleden, langs de Rijn, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk: de Limes. De Romeinen bouwden er wachtposten, forten en legerplaatsen. Ook legden zij wegen, kanalen en havens aan. In het grensgebied ontstonden dorpen waar ambachtslieden, handelaren en gezinnen van soldaten woonden. De waardevolle archeologische resten die van die Romeinse aanwezigheid in de bodem bewaard bleven, vormen samen het grootste archeologische monument van Nederland. Dit monument, de Neder-Germaanse Limes, kreeg op 27 juli 2021 de status van UNESCO Werelderfgoed. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van dit deel van de Limes, in Nederland vertegenwoordigd door in totaal 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, verspreid over 12 gemeenten in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.


Castellum Laurium

Een van de gemeenten met resten van het Romeinse verleden in de bodem is Woerden. Vanaf ongeveer 47 tot circa 260 na Chr. stond op het huidige Kerkplein het 'Castellum Laurium'. Dit Romeinse legerfort stond op de noordelijke grens van het Romeinse Rijk (de Limes) die werd gevormd door de Rijn. Erfgoed met een uitzonderlijke waarde!


Meer weten?

Meer informatie over de Neder-Germaanse Limes via www.romeinen.nl en www.limes.nl