Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Boek over kunstenaar Jan Vermaat

publicatiedatum: zo 3 oktober 2021

Theo Aarsen schreef een boek over de Woerdense kunstenaar Jan Vermaat. Na een serie interviews met Jan voor de kunstkring Woerden vatte Theo Aarsen het plan op om een boek over hem te schrijven. In het op in september verschenen boek ook veel foto,s van werken van Jan beelden in brons en steen, en etsen en schilderijen, ook uit Jan's beginperiode ruim 50 jaar geleden. .

 

Op vrijdagavond 10 september vond onder ruime belangstelling in de Luthers Evangelische kerk in de Jan de Bakkerstraat de boekpresentatie plaats van "Jan Vermaat, beeldhouwer én schilder". Jan, erelid van onze vereniging, was ontroerd én zichtbaar ingenomen met het 166 pagina's tellende boek met daarin zijn biografie en honderden foto's van zijn werk.


Het boek is een coproductie van Theo Aarsen, tekst, en Jaco Kazius, vormgeving. In de toelichtende presentatie van Theo werd uiteraard ook aandacht besteed aan Jans' vroegere verdiensten voor de Kunstkring Woerden als mede-oprichter, trekker, docent en voorzitter. Jan verraste Theo met zijn meest recente beeld en Jaco mocht een geschilderd portret  van zijn zoon in ontvangst nemen.

 

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel, bij het VVV-Kaasmuseum, het Stadsmuseum, Galerie van Slagmaat en ook per mail bij de kunstkring