Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Gemeente Woerden: druk op de woningmarkt en opvang vluchtelingen

publicatiedatum: za 25 september 2021

In 2021 en 2022 maakt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een inhaalslag in het behandelen van asielaanvragen. Hierdoor is er een piek in het aantal asielzoekers dat moet worden opgevangen. Daar komen de Afghaanse vluchtelingen recent nog bij. Samen met de gemeenten in de provincie Utrecht werkt gem. Woerden aan oplossingen om aan de toenemende vraag voor opvang van asielzoekers te voldoen.

 

Daarnaast verkent de gemeente nieuwe woonvormen binnen de Stadspoort, zodat statushouders samen met reguliere woningzoekenden hier nog langer gehuisvest kunnen worden.

 

Nieuwbouw en andere woonvormen
De gemeente, GroenWest en het Antonius Ziekenhuis bekijken of de Stadspoort nog langer gebruikt kan worden. Dit is een van de oplossingsrichtingen die ze verkennen. Binnen deze oplossing vormen reguliere woningzoekenden en statushouders samen een gemeenschap in de Stadspoort. Daarnaast werken de gemeente en GroenWest aan meer locaties voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Op de middellange termijn (2023) komen minimaal 107 sociale huurappartementen op de markt. 82 binnen het nieuwbouwplan De Houttuin en 25 binnen het plan Witt. Hierdoor verwacht de gemeente dat de doorstroming op gang komt in het bestaande goedkope huursegment.

 

Oplossingen in samenwerking
Voor oplossingen rond de huisvesting van asielzoekers werkt de gemeente samen met de gemeenten binnen de provincie Utrecht. Ten eerste is afgesproken dat gemeente Utrechtse Heuvelrug 100 extra plekken realiseert binnen het daar bestaande AZC. Daarvoor in de plaats huisvesten alle Utrechtse gemeenten de komende drie jaar elk 1 – 3 extra statushouders. Ten tweede verkent de gemeente samen met de U10 de opties voor een meer humanitaire opvang van asielzoekers op de langere termijn. Een van de denkrichtingen is een kleinschalige woonvorm van zo’n 50 tot 70 personen waarin verschillende doelgroepen samen wonen met asielzoekers. Integratie kan daarmee op dag één starten, gewoon in de buurt.

 

Taakstelling temporiseren
Ieder jaar stelt het Rijk een nieuw verplicht aantal te huisvesten statushouders per gemeente vast. Dit noemen we de taakstelling. Voor 2021 en 2022 heeft het Rijk deze voor alle gemeenten nagenoeg verdubbeld. Om de druk op de woningmarkt niet verder op te laten lopen, heeft het college van burgemeester en wethouders begin dit jaar besloten in 2021 maximaal 50% van de taakstelling uit te voeren. De gemeente verwacht eind dit jaar een achterstand op te lopen op de verdubbelde taakstelling van 2021 en 2022. De achterstand kan eventueel nog teruglopen in verband met gezinshereniging. Het aantal vergunninghouders dat niet gehuisvest kan worden, komt er in de volgende jaren als taakstelling bij. De achterstand hopen de gemeente en GroenWest in te lopen in 2023 als in De Houttuin en plan Witt meer dan 100 huurwoningen worden opgeleverd. Woerden verwacht nog dit jaar de eerste Afghaanse vluchtelingen te kunnen huisvesten. Dat is overigens een kleine groep ten opzichte van het totale aantal statushouders.