Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Bij de foto: (rechts) Dieuwke Biesma, manager Vierstroom Zorg Thuis en ( links) Miranda Vlieger, voorzitter bestuur Logeerhuis Bredius.

samenwerking: Logeerhuis Bredius en Vierstroom

publicatiedatum: do 16 september 2021

In het Logeerhuis Bredius logeren mensen die dagelijks mantelzorg nodig hebben. Een weekend of week logeren betekent dat de mantelzorger tijdelijk ontzorgd wordt, en nieuwe energie kan opdoen. Al vanaf het begin is Vierstroom Zorg Thuis nauw betrokken bij het Woerdense Logeerhuis Bredius. Vierstroom helpt bij het doorsturen van logés vanuit de WMO naar het Logeerhuis.

 

Vrijwilligers en beroepskrachten werken nauw samen

Voor de gemeenten Woerden, Ronde Venen, Oudewater , Montfoort en, waar Vierstroom actief is, heeft de organisatie nu logeerzorg ingekocht voor de Stichting Logeerhuis Bredius in Woerden.

Om deze afspraak formeel te bekrachtigen tekenden de organisaties een samenwerkingsovereenkomst.

 

Waardevolle samenwerking
Logeerhuis Bredius werkt met vrijwilligers; Vierstroom Zorg Thuis met beroepskrachten. De combinatie (het inzetten van vrijwilligers naast beroepsmatige zorg) wint steeds meer terrein. Vrijwilligers en beroepskrachten vullen elkaar goed aan. Zo ontstaan waardevolle samenwerkingen, die mensen die zorg nodig hebben ten goede komen.

 

Mantelzorger beter helpen
Binnen Park Oudeland zijn meer mooie samenwerkingsvormen ontstaan.  Zo werken ook  Ontmoetingscentrum Zonnehof (onderdeel van de Vierstroom) en het Logeerhuis Bredius samen op inhoudelijk en praktisch gebied. Over en weer worden ruimtes gedeeld, en wordt gekeken hoe beider expertise ingezet kan worden voor gebruikers en hun mantelzorgers. Zo kunnen deelnemers (mensen met dementie) aan de activiteiten op Zonnehof kennismaken met het logeerhuis om zo al bekend te zijn met de locatie, zodat de drempel om te logeren lager is, wanneer de mantelzorger even bij wil tanken.

 

Dankzij korte lijnen worden ook in de toekomst gezamenlijke activiteiten opgepakt om mantelzorgers nog beter te ondersteunen. Gedacht wordt aan informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers rondom dementie, en grotere bekendheid van de mogelijkheden voor ondersteuning thuis (door zowel vrijwilligers als beroepskrachten). Beide organisaties willen dat Woerden een mantelzorgvriendelijke gemeente is, waarin mantelzorgers beter worden gezien en hun waarde wordt erkend,  terwijl voor de mantelzorgers zelf alle vormen van ondersteuning helder en vindbaar zijn. Voor meer informatie: www.logeerhuisbredius.nl en www.vierstroom.nl

 

Woerden kent ruim 15.000 mantelzorgers, van wie er ruim 1.300 zwaar belast zijn. Een groot deel van de mantelzorgers doet de dagelijkse verzorging van een naaste met een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld Parkinson, MS of een vorm van dementie. Door deze mantelzorgers te ondersteunen wanneer zij daar behoefte aan hebben, blijven de mantelzorgers ‘in conditie’. Zo kunnen zij hun zorgtaken blijven vervullen zonder zelf ziek te worden.