Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Reactieronde afwegingskader duurzame energie

publicatiedatum: zo 7 maart 2021

Nog één reactieronde voor het Afwegingskader duurzame energie Er volgt voor inwoners en geïnteresseerden nog één keer de mogelijkheid om te reageren op het concept-Afwegingskader. Dit wijkt af van eerdere berichtgeving. Vanaf half maart tot half april is het mogelijk om te reageren.

 

Gemeente Woerden onderzoekt hoe en onder welke voorwaarden het mogelijk is om grootschalig duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld met windmolens en zonnevelden. Dit gebeurt aan de hand van o.a. technische analyses en met input van inwoners. Alle inbreng en analyses worden samen vastgelegd in het ‘Afwegingskader grootschalige duurzame energie’


Van twee naar één besluitvormingsmoment

Het college wilde het besluitvormingsproces van de raad opdelen in twee stappen met nog twee reactiemomenten. Om meerdere redenen heeft het college besloten daar van af te zien. Het bleek lastig om het proces op te delen in hoofdlijnen en de mogelijke locaties. Door het uitgebreide en zorgvuldig doorlopen participatietraject hebben alle inwoners ruim de mogelijkheid gehad te reageren.


Laatste schriftelijke reactieronde

Dit betekent dat er één schriftelijke reactieronde zal plaatsvinden, naar verwachting van 17 maart tot 16 april. Tegelijkertijd zullen ook de GGD, de Omgevingsdienst Regio Utrecht, de Veiligheidsregio Utrecht en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed hun advies geven, en er vindt een juridische toets plaats. Tot eind april worden schriftelijke vragen beantwoord en verwerkt. Daarna neemt de raad in juni/juli 2021 een besluit over het concept-Afwegingskader.


Reageren en meer informatie

U kunt schriftelijk reageren. Meer informatie hierover volgt o.a. op  www.woerden.nl/duurzameopwek. Hier leest u ook meer informatie over het Afwegingskader.