Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Schilderij 'Het rode dorp in de winter' Hendrik van Kempen, 1939

Nieuws vanuit het(gesloten) Museum

publicatiedatum: zo 27 december 2020

Helaas: we sluiten 2020 af met een dicht museum - alles om de pandemie te bedwingen. Online zijn we daarom nu extra actief. Volg op ons Facebook en Twitter! Daar publiceren we de komende weken kleine fragmenten uit de filmpjes in de tentoonstelling 'In den Vreemde', zodat toch stukjes van de tentoonstelling te zien zijn.

 

Bovendien kunt u tijdens de kerstvakan-tie regelmatig een quizvraag aantreffen om de geest scherp te houden!

 

Schenking

Onlangs ontving het museum een bijzondere schenking van het echtpaar Maris. Eén van hun ouders was zuster Duyverman, die Leo Gestel in de jaren '30 verpleegde in het Prinsengracht-ziekenhuis in Amsterdam. Gestel was een groot deel van zijn leven maagpatient. Uit de nalatenschap van deze verpleegster heeft het museum nu twee tekeningen, een brief en een bijzonder met de hand gedecoreerd bord van Leo Gestel ontvangen.
De komende maanden zullen we ze één voor één op Facebook voor het voetlicht brengen.

 

 

Vrijwilligersvacaturest    

Het museum is dringend op zoek naar twee WEBSITE BEHEERDERS voor Verhaalvan Woerden.nl, voor het invoeren van nieuwe informatie en het bijhouden van deze website. Dit kan grotendeels vanaf huis. Wij zorgen voor instructies en training om in het CMS te kunnen werken.

 

Verder zijn we op zoek naar FOTOGRA-FEN die incidenteel collectiestukken kunnen fotograferen. Ook is er nog plaats voor enkele leden in de nieuwe COLLECTIE-groep die begin 2021 van start gaat met de inhaalslag in ons collectiebehoud en -beheer, samen met een stagiaire en onze conservator.

 

Interesse?

Neem contact opmetvrijwilligerscoördinator Rowena Kemkes: r.kemkes@stadsmuseumwoerden.nl

 

Dank aan iedereen die ons dit jaar heeft gesteund, in welke vorm dan ook. Speciaal dank aan de associés van de Vroedschap anno 2018 en de Vrienden van het Stadsmuseum.

We wensen iedereen hele goede dagen!