Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Snelfietsroute Woerden-Utrecht stap dichterbij

publicatiedatum: ma 21 december 2020

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Woerden en Utrecht een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken van de snelfietsroute Woerden-Utrecht. Planning; klaar eind 2023 - Kosten 4,7 Doel; het woon-werkverkeer op deze route te stimuleren en gelijktijdig veiliger te maken.

 

Naar verwachting kan de snelfietsroute Woerden - Utrecht eind 2023 geopend worden.

 

Persbericht Woerden

Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is, kunnen de benodigde vergunningsprocedures doorlopen worden en kan het aanbestedingstraject van start gaan. De totale kosten komen op 4,7 miljoen, waarvan 3,3 miljoen voor rekening van de provincie komt. De komende 3 jaar zullen op verschillende momenten verschillende trajectdelen van de snelfietsroute worden aangelegd.

 

Arjan Noorthoek, wethouder gemeente Woerden: “We willen inwoners stimuleren nog vaker de fiets te pakken. Daarom is het belangrijk te investeren in een goede en veilige infrastructuur. Zo kunnen fietsers straks langs het spoor rechtstreeks naar Veldwijk fietsen zonder de Steinhagenseweg over te moeten steken. En is er een directe fietsverbinding met Utrecht. Een mooi alternatief voor de auto dus.”

 

Bekijk hier een filmpje over de toekomstige snelfietsroute Woerden - Utrecht.

 

Stimulering fiets in woon-werkverkeer

Met deze regionale route willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu. Het streven is in 2023 10% meer fietsgebruik op de route te krijgen ten opzichte van de situatie in 2019.


Snel, comfortabel en veilig doortrappen

De snelfietsroute Woerden - Utrecht is een van de prioritaire snelfietsroutes waarmee de provincie Utrecht en de betrokken gemeenten aan de slag gaan om de fietsbereikbaarheid in onze regio te verbeteren. Op de snelfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus er hoeft niet per se snel gefietst te worden. Om de snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de snelfietsroutes, kunt u terecht op de website van de Provincie Utrecht.