Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Toekomst arbeidsmarkt na corona

publicatiedatum: di 15 december 2020

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven in de problemen geraakt. Mensen,vooralk uit kwetsbare groepen verliezen hun baan door faillissementen en ontslag. Progressief Woerden organiseert, Woensdag 6 januari 2021 een online bijeenkomst om te praten met mensen die ideeën hebben voor een inclusieve(re) arbeidsmarkt..

 

Progressief Woerden maakt zich extra zorgen over mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Mensen met een arbeidshandicap, mensen met een andere culturele achtergrond en meer.

 

In Woerden vinden we het belangrijk dat iedereenmeedoet en er een baan is voor ons allemaal. We denken dat nu, met deze coronacrisis, extra aandacht nodig is om deze groep mensen een extra zetje te geven. Ons doel is om samen te werken aan banen voor iedereen en een inclusieve arbeidsmarkt.
Daarom organiseren een online bijeenkomst om te praten met mensen die hier ideeën over hebben.

We laten ons onder andere inspireren door de gemeente Moerdijk die veel succes heeft met een ‘aanjager’.

 

We nodigen iedereen uit om hierover mee te denken en mee te praten bij ons:


Zoomcafé Banen voor iedereen.
Woensdag 6 januari 2021
20.00 – 22.00 uur
Iedereen is welkom.


Meld je direct aan via Registratielink Zoom Je ontvangt dan per mail een persoonlijke inlogcode*.
Je kunt ook een mail sturen aan bijeenkomst@progressiefwoerden.nl Je krijgt dan een zoominstructie met de link.

 

*Iedereen is welkom. Meedoen kan door registratie via deze link.


Meer informatie bij Coby Franken cobyfranken@progressiefwoerden.nl of tel 06-53608273