Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Nieuwe gemeentesecretaris

publicatiedatum: zo 29 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden heeft na een uitvoerige procedure besloten Martien Brander aan te stellen als nieuwe gemeentesecretaris. Brander was sinds augustus 2017 al een van de directeuren bij de gemeente Woerden en de laatste maanden waarnemend gemeentesecretaris. Martien Brander wordt benoemd per 1 januari 2021.

 

Formeel zal dit besluit in het college van 24 november worden bekrachtigd. Het college heeft vertrouwen in Brander en ziet uit naar de verdere samenwerking.

 

De selectie- en adviescommissie gaf unaniem een positief advies aan het college om Martien te benoemen tot algemeen directeur/gemeentesecretaris. Namens het college zegt burgemeester Victor Molkenboer: “Martien Brander voldoet van alle uitgenodigde kandidaten het meest aan de door het college vastgestelde profielschets. Een beoordelingsassessment heeft dit uiteindelijk ook bevestigd.”

 

Brander kijkt hier ook naar uit: “De laatste jaren ben ik echt verknocht geraakt aan Woerden. Daar wil ik me graag voor een langere periode aan blijven verbinden en voor inzetten.”

 

Eerder was Martien Brander onder andere actief binnen de gemeente Haarlemmermeer als clustermanager gebieds-en relatiemanagement.

Nieuwsbericht gem Woerden

 

Een gemeentesecretaris in Woerden is de eerste adviseur en ambtelijk lid van het college van Burgemeester & Wethouders.

Deze moet de vertaalslag van politiek-bestuurlijke ambities naar uitvoerbare plannen maken.

Daarnaast is de gemeentesecretaris directeur Ruimte, Openbare Ruimte en Dienstverlening.

 

Toelichting functie gemeente secretaris in wikipedia (red.)

Sinds de invoering van het dualisme in 2002 kent de Gemeentewet twee nevengeschikte functionarissen:

de secretaris en de griffier.

De secretaris is hierbij de ondersteuner van het college en de griffier van de gemeenteraad.

De term gemeentesecretaris is in deze context eigenlijk voorbehouden aan de griffier.

Immers de Nederlandse Grondwet hanteert nog steeds de term 'gemeenteraad' en de secretaris van de gemeente is dus de griffier.

 

Duaal gezien is het dan ook beter te spreken van 'collegesecretaris' en 'raadsgriffier'.

De secretaris is de eerst aangewezene om het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) te ondersteunen.

De juridische positie van de secretaris is geregeld in de Gemeentewet.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de aanstelling, schorsing en het ontslag van de secretaris (artikel 102 Gemeentewet)