Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Evenementen in Woerden

publicatiedatum: zo 22 november 2020

Het jaar 2020 is een lastig jaar geweest voor het organiseren van evenementen, meer dan 75 evenementen werden geannuleerd. De boosdoener van dat alles –het coronavirus –is nog steeds niet onder controle. Dat biedt onzekerheid, ook voor het komende jaar. Zo schrijft de gemeente Woerden in de nieuwsbrief hieronder over de evenementen van het afgelopen én komende jaar.

 

Toch kijken we in deze nieuwsbrief vóóruit.Want in het geval er wél weer “gewoon” evenementen kunnen plaatsvinden, willen we voorbereid zijn!

 

Evenementen: anders dan anders.

(Voorwoord burgemeester)

Het ligt nog vers in ons geheugen: de netwerkbijeenkomst evenementen eind 2019. Wat lag er veel moois in het verschiet! Samen zagen we ernaar uit talloze evenementen te organiseren, of het nu ging om een kleinschalig buurtfeest of een groot evenement als 75 jaar bevrijding.

 

Maar hoe anders is het allemaal verlopen! Carnaval in Harmelen ging nog door in februari, maar niet lang daarna trok het coronavirus een dikke streep door vrijwel alle evenementen die op de rol stonden. Geen Koningsdag, geen avondvierdaagsen, zomerkaasmarkten of Woerdense Vakantieweek, om maar eens wat te noemen.

 

Op creatieve wijze zijn er nog enkele evenementen georganiseerd die pasten binnen de coronamaatregelen, zoals een vlooienmarkt en het Woerdense Cultuurfeest Onder De Bomen.

Maar uiteindelijk zijn meer dan 75 evenementen komen te vervallen, soms pas op het laatste moment. Een enorme tegenvaller voor alle organisatoren, die vaak al veel tijd, energie en geld hadden gestoken in hun hoogtepunt van het jaar. Maar ook veel teleurstelling bij de bezoekers die zich hierop hadden verheugd. Ik begrijp die teleurstelling: we hadden het zo graag anders gezien. Tegelijk is duidelijk dat ieders gezondheid nu voorop moet staan.

 

Ook de komende tijd hebben we daar nog mee te maken. Dat vergt flexibiliteit van ons allemaal. Afhankelijk van de maatregelen gelden er voor evenementen veel beperkingen of zijn ze zelfs helemaal niet toegestaan; duidelijkheid is niet op voorhand te geven. Ook voor onze vergunningverleners een lastige tijd. Gelukkig zie ik veel veerkracht in onze gemeente. Organisatoren laten zich niet uit het veld slaan maar zitten vol creatieve plannen. De evenementenkalender is dan ook voor komend jaar weer als vanouds gevuld. Laten we er het beste van hopen!

 

Ik wens u allen goede voorbereidingen en bovenal gezondheid toe.

Victor Molkenboer,


Wist u dat?

In elke nieuwsbrief hoort eigenlijk deze rubriek thuis, toch?

❖Zich ruim 75 evenementen hebben aangemeld voor de evenementenkalender 2021?

❖De vergunningverleners geen voorkennis hebben van wat er in een persconferentie over het coronavirus gezegd gaat worden? Ook wij zitten met gezonde spanning elke persconferentie weer aan de buis gekluisterd.

❖We een nieuwe hebben? Een vergunningverlener dus. Zijn naam is Stan van Spanjen, en hij is van de zomer begonnen binnen het team Vergunningen, toezicht en Handhaving.

*Uw vergunningen en meldingen voor evenementen worden momenteel behandeld door 4 personen: Bianca Baelde, Annika Steenstra, Stan van Spanjen en Janneke Steens.

❖Er naast de evenementen in de huidige evenementenkalender, ruimte is voor nieuwe/aanvullende evenementen?*

*In de loop van het jaar wordt de kalender doorgaansnog aangevuld met tientallenevenementen. Deze evenementen worden -in overleg met de evenementencoördinator en

vergunningverlenersvan de gemeente -qua datum en locatie getoetstaan de mogelijkheden die de kalender op dat moment biedt.

 

Exercitieveld

Werkzaamheden aan de OostdamIn 2021 vinden werkzaamheden plaats aan de Oostdam, ter hoogte van de kruising met de Oostsingel. De Oostdam zal voor het grootste gedeelte van 2021 verminderd bereikbaar zijn. Wat betekent dit voor evenementen op het Exercitieveld?

 

digitale bijeenkomst

Op 25 november 2020, vindt om 19 uur een digitale bijeenkomst plaats die geheel over dit onderwerpgaat. Organisatoren van evenementen die in 2021 plaats moeten gaan vinden op het Exercitieveld, hebben voor deze online bieenkomst al een uitnodiging ontvangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch meeluisteren en -praten?

Meldt u zich dan aan via evenementenkalender@woerden.nl.