Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Resultaten enquête over creativiteit

publicatiedatum: do 12 november 2020

In de periode juni – september 2020 heeft KUNSTaandenRIJN samen met de initiatiegroep Creatief Centrum Woerden een digitale en papieren enquête verspreid om inzicht te krijgen in de wensen die binnen Woerden leven. De digitale versie is door 44 personen ingevuld, de enquête op papier door 42 personen.

 

De initiatiefgroep CCW gebruikt deze enquête bij het opstellen van een onderzoeksrapport.

 

De papieren enquête verspreidden we op enkele zaterdagen in het centrum, bij enkele publieksaantrekkende winkels en galeries, en tijdens het Kunstpark. De digitale enquête verstuurden we via de KUNSTaandenRIJN nieuwsbrief en via Facebook.

 

Via de enquête heeft KUNSTaandenRIJN een flink aantal nieuwe abonnees op de nieuwsbrief erbij gekregen. Ook hebben 15 mensen aangegeven mee te willen helpen met realiseren van een Creatief Centrum.

 

"Het meest wordt een centrale locatie gemist, een plek waar men elkaar kan ontmoeten, praten over kunst en waar men kan creëren, laagdrempelig ook voor andere culturen."

 

Alle vragen en de antwoorden op de site van KUNSTaandenRIJN