Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Realisatie Rembrandtbrug

publicatiedatum: ma 9 november 2020

De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2020 met een ruime meerderheid (25 stemmen vóór en 6 stemmen tegen) besloten om de Rembrandtbrug te realiseren. Na meer dan 30 jaar discussie is er nu een besluit. Die brug zou de verkeersproblemen aan de westkant van Woerden moeten oplossen. Een project dat twintig miljoen euro gaat kosten.

 

De nieuwe brug komt tussen de kruising Rembrandtlaan/Leidsestraatweg (bij de vuurwerkwinkel) en het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Vervolgens kan het verkeer via de Kuipersweg doorrijden naar de Hollandbaan. Daarmee komt er een goede doorstroming in heel Woerden-West, waarbij de route Rembrandtlaan-Boerendijk aanzienlijk wordt ontlast. Ook is er dan een goed alternatief bij stremming van de Kwakelbrug. De nieuwe brug levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de herstructurering van bedrijventerrein Barwoutswaarder.


Hoe nu verder?

Net als in het voortraject, zullen ook bij het vervolgproces de omwonenden nauw worden betrokken. Eerst wordt tot het eind van dit jaar de volgende fase voorbereid, vanaf 2021 gaan we met alle partijen in gesprek. De periode tot en met 2024 is nodig om het ontwerp gedetailleerd uit te werken, alle benodigde vergunningprocedures te doorlopen en aanvullende onderzoeken te doen, de benodigde eigendommen aan te kopen en eigenaren voldoende tijd te geven om te verhuizen. Dit laatste is ingrijpend en moet dan ook zorgvuldig gebeuren.

 

Uitvoering.

De daadwerkelijke uitvoering start naar verwachting in de loop van 2024.

Eind 2026 moeten de brug en het tracé klaar zijn. Meer informatie op www.brugwoerdenwest.nl.


Noorthoek houdt rekening met bezwaar.

Wethouder Arjan Noorthoek meld bij RPL er rekening mee te houden dat er nog bezwaar gaat worden gemaakt tegen de bouw van de Rembrandtbrug. Bezwaarmakers kunnen procedures voeren tot aan de Raad van State aan toe. Dergelijke bezwaren kunnen een vertraging van negen tot twaalf maanden opleveren.

Noorthoek heeft de raad ook toegezegd extra maatregelen te willen nemen langs de Hollandbaan om de toename van verkeer daar niet tot overlast te laten leiden.

 

Referendum

Het voorstel van Progressief Woerden om deze keuze van 24 miljoen eerst nog met een referendum aan de Woerdense kiezer voor te leggen haalde het niet.