Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

‘Waterbazen’

publicatiedatum: ma 9 november 2020

De publiekscampagne ‘Waterbazen’ van de 21 waterschappen , dus ook die waar woerden onder valt, is van start gegaan. Met deze campagne willen de waterschappen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. Ook willen ze prikkelen om zelf ook bewust met water bezig te zijn. Bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt!

 

Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken.

De campagne laat zien hoe mensen met bepaalde handelingen steeds meer bijdragen aan schoon en voldoende water.

Zoals

  • afval rapen uit het water,
  • tegels verruilen voor groen,
  • een geveltuin aanleggen
  • of een schoolplein watervriendelijk maken.

 

 

 

Ook geven ze "tips"waar je misschien niet snel aan zou denken zoals:

  • Tip: gooi geen aquariumplanten in de sloot.

Veel aquariumplanten komen van oorsprong niet in de Nederlandse wateren voor. Deze zogenaamde ‘invasieve exoten’ kunnen inheemse soorten verdringen, zorgen voor een te laag zuurstofgehalte in het water en belemmeren de doorstroming. Gooi ze daarom in de GFT-bak en niet in de sloot.

  • Tip: Hou jij van eendjes? Voer ze dan geen brood!

Eendjes voeren is leuk! Maar helaas: brood is  schadelijk voor de waterkwaliteit. De voedingsstoffen uit brood lossen op in het water. Daardoor wordt het water voedselrijker. En dat kan blauwalg, kroos en zelfs vissterfte tot gevolg hebben. Ook voor eenden is brood niet goed: het is te eenzijdig en te zout. Eenden die brood eten, laten ander voedsel staan. Daardoor missen ze veel voedingsstoffen. Extra bezwaar van eendjes voeren: het overgebleven trekt brood ratten aan...

 

De waterschappen bedanken deze ‘Waterbazen’ via de campagne, geven tips over wat mensen zelf kunnen doen en laten zien hoe de waterschappen werken aan schoon en voldoende water en veilige dijken.


De waterschappen willen met de campagne bereiken dat Nederlanders weten dat er waterschappen zijn, en beseffen dat het werk van de waterschappen dichtbij, belangrijk en relevant is. En dat ze weten wat ze zelf kunnen bijdragen aan schoon en voldoende water.

 

Meer info