Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Rondje Singel varen straks mogelijk

publicatiedatum: ma 2 november 2020

Vanaf half november zijn er werkzaamheden aan de duiker op de Oostdam. De weg is hierbij langere tijd in één richting afgesloten. Na herstel van de duiker zal het (beter) mogelijk worden om de Singel rond te kunnen varen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Woerden veel werkzaamheden in de binnenstad uitgevoerd om de uitstraling van de vestingstad te herstellen.

 

Zo is het Westdampark opnieuw ingericht, heeft de Singel een nieuwe beschoeiing gekregen, worden de Oostsingel en Oostlaan aangepakt en liggen er plannen voor het herstel van de bastions aan de Hogewal en Torenwal. Met de komst van een doorvaarbare duikerbrug aan de Oostdam, kan de Singel net als vroeger, rondgevaren worden. Een mooie aanvulling op onze vestingstad.

 

Singelplan
Al vanaf 2015 wordt er invulling gegeven aan het Singelplan. Het Singelplan voorziet in het verbeteren van de oeververdediging, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en aanlegsteigers voor boten. De wens om de Singel rond te kunnen varen, hoort daar ook bij. Hoewel dit op zich al kan via de duikerbrug ter hoogte van het Plantsoen, is een grotere doorvaarbaarheid gewenst. Die duikerbrug is echter nog zo goed, dat het financieel wenselijker is een duikerbrug onder de Oostdam te realiseren tegelijk met de reparatie die daar nodig is.

Bezweken duiker Oostdam
In 2018 bezweek de bestaande duiker onder de Oostdam. Deze duiker is belangrijk voor de waterkwaliteit van de Singel. Na het tijdelijk veiligstellen van de duiker zijn er plannen gemaakt om deze duiker te vervangen. Deze duiker aan de Oostdam leent zich uitstekend om volgens het Singelplan alsnog een doorvaarbare duiker te maken en het ‘rondje Singel varen’ mogelijk te maken.

 

 

Kademuur
Naast de bouw van een duikerbrug wordt ook de oeververdediging langs de Oostdam vervangen. Van een aanwezige beschoeiing is nauwelijks nog sprake en dit is risicovol. Met het bouwen van de duiker, wordt er ook een kademuur aangebracht die de Oostdam op zijn plaats houdt.

 

Uitvoering
De gemeente gebruikt de komende weken om omwonenden en betrokkenen nader over de plannen te informeren. Aannemer Gebr. Schouls bv gaat half november van start met de uitvoering van de werkzaamheden. Om die veilig te kunnen uitvoeren, wordt de weg lange tijd in één richting afgesloten voor doorgaand verkeer. Gemotoriseerd verkeer kan wel de binnenstad uit over de Oostdam, maar niet via de Oostdam de binnenstad in. Ook is de Oostsingel (van Oostdam tot aan de kruising met de Oostlaan) gedurende de werkzaamheden geheel afgesloten. Voor voetgangers is doorgang mogelijk. Voor fietsers en gemotoriseerd verkeer zijn er omleidingsroutes die worden aangegeven met bebording. Eind 2021, uiterlijk begin 2022, zal de bouw van de duikerbrug gereed zijn.

 

Meer informatie
Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de website: woerden.nl/inwoners/werkzaamheden-oostdam