Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Staat van je straat

publicatiedatum: vr 30 oktober 2020

Op maandagavond 26 oktober is de gemeenteraad akkoord gegaan met het beleidsplan Klimaatbestendig 2050 2.0. Het nieuwe beleid moet er voor gaan zorgen dat Woerden in 2050 volledig klaar is voor de mogelijk te verwachten weers-extremen in de toekomst. Vandaar de 'klimaatlabels', deze labels kunnen laten zien hoe goed een bepaalde straat/wijk is ingericht met kijk op het toekomstige (extreme) weer:

 

Klimaatlabels per straat

Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte. Om in nieuwbouwprojecten en reconstructies rekening te houden met de weersverandering, is het belangrijk dat iedereen weet wat van hen verwacht wordt.

 

In het nieuwe beleidsplan worden doelen gesteld aan de hand van 'klimaatlabels'. Deze labels laten zien hoe goed een bepaalde straat/wijk is ingericht met kijk op het toekomstige weer: Staat van je Straat.


Vergroenen van de gemeente

Om voorbereid te zijn op deze klimaatverandering, werkt de gemeente onder andere aan het vergroenen van de buurt. Als een stoep niet nodig is, wordt deze niet aangelegd. Door genoeg groen zorgt de gemeente voor meer schaduw in de zomer en kan hitte ’s avonds makkelijker de stad uit. Daarnaast zorgt de gemeente bij een reconstructie dat regenwater zo goed mogelijk een plaats krijgt.


Subsidie voor inwoners

Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van wateroverlast. Zo is er een subsidieregeling voor het aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van de regenpijp. Als inwoners meer informatie willen of weten of zij recht hebben op subsidie, kunnen zij terecht op www.woerden.nl/klimaatsubsidies.