Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Koffie en een goed gesprek

publicatiedatum: do 22 oktober 2020

9 Oktober was het eerste raadsspreekuur in het Dorpshuis in Harmelen. Het doel? Volop ruimte bieden om van inwoners te horen wat er leeft. Als u inspreekt in de raad kan dat natuurlijk ook, maar dat is best spannend en formeel. Met een kopje koffie dichtbij huis gaat dat makkelijker. Dat bleek inderdaad het geval.

 

Zestien mensen kwamen langs. De meesten kwamen om te praten over het (aanstaande) ontwerpbestemmingsplan Hof van Harmelen. Eerder die middag hadden de raadsleden met de wethouder de locatie bezocht en een toelichting op het plan gekregen. Dat was handig om later die avond de reacties van inwoners te begrijpen.

 

Door het informele karakter van het spreekuur was er alle gelegenheid om samen de plannen te bestuderen. De zorgen van inwoners gaan vooral over privacy en verkeersveiligheid. Op dit moment is het besluit over het plan nog niet aan de raad, het ontwerpbestemmingsplan moet nog ter inzage gelegd voor zienswijzen. Maar voor raadsleden als inwoners was het fijn elkaar op deze manier vast te kunnen spreken. Een succes dus, het eerste spreekuur.

Er zullen er zeker meer volgen.

 

Lees meer over het raadsspreekuur op de site van de gemeenteraad

 

bron: nieuwsbrief raad