Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Raadsleden, scholieren en 'de brug'

publicatiedatum: di 20 oktober 2020

Afgelopen week schoven vijf raadsleden virtueel aan bij twee vmbo-klassen van het Minkema. De leerlingen mochten vragen stellen aan de raadsleden. En daar zaten prachtige vragen tussen: Waarom bestaat de gemeente eigenlijk? Moet je een diploma hebben om in de raad te zitten? Verdient het goed? Waarom heeft u voor deze partij gekozen? Is het leuk om raadslid te zijn?

 

En heeft u er wel eens aan gedacht om naar een andere partij over te stappen?

Maar ook: is het wel eens lastig om raadslid te zijn? Ja, antwoordden de raadsleden volmondig. Vooral als je een moeilijk besluit moet nemen waar sommigen voor zijn en anderen tegen zijn. Dan weet je dat je mensen moet teleurstellen. Maar het is ook moeilijk als het om veel geld gaat, zoals als we een besluit nemen over een brug in Woerden-West. De leerlingen waren wel wat verbaasd dat zo'n debat dertig jaar moet duren.


Na 30 jaar discussie ging de kogel door de virtuele raadzaal.

Maar na ruim dertig jaar is er nu dan toch een besluit over een brug over de Oude Rijn.

Althans, er lag al wel eerder een besluit zoals raadslid Vierstra eerder deze maand al stelde bij het debat over de brug. 'Maar het is nogal lastig om onomkeerbaar definitief te besluiten iets niet te doen'. Hij diende vanavond nog een motie in om het besluit nog even uit te stellen totdat er een raadgevend referendum plaats heeft kunnen vinden om inwoners te vragen of zij de keuze voor een Rembrandtbrug steunen, zeker in relatie tot de kosten. Maar daar was onvoldoende steun voor in de raad. Het uitgebreide participatieproces dat aan dit voorstel voorafging werd juist breed geprezen. En daaruit kwam een duidelijke voorkeur voor de Rembrandtbrug naar voren.

 

'Ieder besluit over een brug over de Oude Rijn is een historisch besluit want zoveel hebben we er niet,' sprak raadslid Van Meijeren. Op deze historische avond stemde de raad voor het voorstel Rembrandtbrug met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.