Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Inspraak Snellerpoort

publicatiedatum: wo 21 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat tot 11 november voor een ieder ter inzage ligt:- het ontwerpbestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden. In de genoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze op het plan indienen Het plan omvat o.a. uitbreiding winkelruimte, een parkeergarage en 800 woningen.

 

Hoe u een'zienwijze'moet indienen leest u in het gemeenteblad KLIK HIER
 

Snellerpoort moet een levendige stationsbuurt worden. Een stedelijke wijk met maximaal 800 woningen, waar water en groen een hoofdrol spelen. Het bestaande winkelcentrum wordt uitgebreid met een extra supermarkt, circa 100 woningen en een gebouwde parkeergarage.


Belangrijke wijziging

Nieuw in het ontwerpbestemmingsplan is dat het perceel Cattenbroekerdijk 1 is toegevoegd voor woningbouw. Ook zal de nieuwe Beneluxlaan over dit perceel lopen. Het totaal aantal woningen voor Snellerpoort (900) is ongewijzigd.

 

 

Snellerpoort

Het betreft een locatie 'met een geschiedenis'. Al in 2008 ligt een Masterplan klaar voor dit braakliggend terrein aan de zuidkant van het spoor. Dit plan en ook de opvolgende plannen sneuvelen door diverse oorzaken. Twee aspecten bindt al die plannen: de bebouwing richt zich op het zuiden, keert zich met een achterkant naar het spoor en de locatie wordt geschikt bevonden voor het ontwerpen van een woonwijk.