Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Restauratie Brediusboerderij

publicatiedatum: di 20 oktober 2020

Jaren na de brand en veel plannen verder is het nu echt zover. Stichting Hofstede Batestein heeft het contract voor de restauratie getekend met aannemersbedrijf Schouten b.v. uit Benschop. en meld op hun site dat ze heel blij zijn dat er na vijf jaar van voorbereiding nu daadwerkelijk met de restauratie kan worden begonnen.

 

Restauratie Brediusboerderij begint!
 

Nadat de gemeente in het najaar van 2015 besloot om de restanten van de door brand zwaar beschadigde boerderij te kopen, was dat onder de voorwaarde dat door een burgerinitiatief gezorgd zou worden voor de restauratie van de boerderij. Deze handschoen is door de stichting opgepakt in nauwe afstemming met Landgoed Bredius. Dat het geen eenvoudige klus zou worden was vooraf al wel duidelijk, maar dat er zoveel hobbels op het pad zouden liggen, was niet verwacht. Maar dat ligt achter ons, nu gaan we bouwen.

 

De Brediusboerderij wordt daarmee weer het kloppend hart van het landgoed. Met het herstel van dit rijksmonument en de nieuwe functie wordt ook de basis gelegd voor het behoud van dit historische monument voor de Woerdense gemeenschap.

Voordat de aannemer daadwerkelijk aan de slag kan heeft hij nog wel enige voorbereidingstijd nodig. Volgens planning zullen de werkzaamheden begin december daadwerkelijk starten. Allereerst moet er, met name binnen het gebouw het een en ander gesloopt worden. Ook het terrein buiten moet klaar gemaakt worden voor de werkzaamheden. Als de restauratie volgens plan verloopt, moet begin 2022 de hofstede in oude glorie hersteld zijn.

 

Nu te zien.

Op dit moment is er overigens al enige activiteit zichtbaar in de buurt van de boerderij, Vanaf de Van Kempensingel wordt momenteel door de gemeente de bouwweg aangelegd die nodig is voor de uitvoering van het Centrumgebied alsook voor de restauratie van de boerderij.

 

Campagne
Het begin van de restauratie is ook het begin van een campagne om een bedrag van minimaal € 25.000,- op te halen onder de Woerdenaren. Het overgrote deel van het benodigde geld voor de restauratie is inmiddels beschikbaar, maar er moet nog wel het een en ander bij.

De sterk gestegen bouwkosten in de afgelopen jaren maken dat de stichting ongeveer honderdduizend euro meer nodig heeft dan eerder geraamd. Gelukkig zijn er al veel Woerdenaren die een bijdragen hebben toegezegd. We hebben er het volste vertrouwen in dat we ook dit bedrag bijeen krijgen.

 

Voor wie mee wil bouwen; kijk op www.bouwbrediusboerderij.nl

Gerard Lieverse van Stichting Hofstede Batestein.