Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Ook geen kermis

publicatiedatum: vr 9 oktober 2020

Vanwege corona zal de kermis dit jaar ook niet plaatsvinden. Er was een vergunning aangevraagd voor een kermis op het exercitieveld veld van 17 tot en met 21 oktober 2020. Volgens burgemeester Victor Molkenboer , in de AD, kan de kermis niet op een verantwoorde wijze georganiseerd worden.

 

Zo kan de anderhalve meter afstand niet gewaarborgd worden en zijn er bijvoorbeeld bij de politie, mede door corona, onvoldoende mogelijkheden voor toezicht en handhaving.

 

in juni was het onderstaande te lezen in een persbericht van de gemeente waarin wel de koeiemarkt en nacht van Woerden werden geannuleerd.

"Of de kermis wel kan doorgaan, is nog onderwerp van gesprek. Ook daar zal de 1,5 meterafstand moeten worden gewaarborgd. Bekeken wordt of dit in de Woerdense situatie haalbaar is en of de te nemen maatregelen betaalbaar zijn."

 

Nu is op de gemeente-site of in toegezonden persberichten niets naders te vinden over dit "gesprek" overigens óók niet over dit besluit .

 

In een bericht in het AD (en op diverse kermissite's) is wel te lezen dat óók de kermis niet door kan gaan , ook spraken zij met de burgemeester.

" De organisatie was ervan overtuigd dat ze aan alle coronavoorschriften had voldaan. Helaas, de gemeente Woerden dacht er anders over en weigerde op het laatste moment de vergunning. Burgemeester Victor Molkenboer vreest dat het uit de hand gaat lopen. ,,Als de gemeente het niet durft, houdt het op.” (bron AD)

 

 

Kermis.nu heeft informatie waardoor gesteld kan worden dat deze kermis waarschijnlijk niet doorgaat.