Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Wat kan nog wel (veilig)?

publicatiedatum: zo 11 oktober 2020

Veel organisatoren van evenementen en activiteiten nemen ook voor 2021 het zekere voor het onzekere met betrekking tot mogelijke beperkingen door corona-maatregelen. In een groeiende rij met uitstelling en afgelastingen schaart zich onlangs ook "de Woerdense Havendagen" (gepland juni 2021). Maar, zijn er alternatieven voor annuleren, uitstellen etc,.?

 

Wij, de redactie spraken elkaar, op afstand natuurlijk en na het handen wassen, en deden een kleine brainstorm (met spatscherm), voor de resultaten zie onder.

 

JAMMER.

Begrijpelijk maar jammer dat de rij van uitstel en annulering in gewaardeerde evenementen en activiteiten nog steeds groeit.
We begrijpen heel goed dat een organisatie echt niet het risico wil lopen dat heel veel mensen  tijd, geld en energie steken in een evenement dat in de traditionele vorm (groot, en druk) mogelijk niet door kan gaan omdat corona maatregelen en risico's, ook voor het publiek,  dat verhinderen. Ook moet er tijdig gekeken worden naar de mogelijkheden omdat iets complext als de Havendagen of een muziekfestival natuurlijk al heel lang tevoren moet worden voorbereid.


In Woerden gebeurde, voor carona, veel . Maar we zijn toch wat verbaast over hoeveel daarvan helemaal geen, of weinig, alternatieven vinden voor dat grote, op dit moment, onhaalbare, optreden/concert evenement/jubileum. M.a.w. Kijken we na de beslissing "Het kan nu niet! ook nog voldoende naar "wat kan nog wel" ( denk aan; anders, kleiner, ruimer, veilig en haalbaar!)

Complimenten

Ze zijn er wel hoor organisaties die alternatieven of nieuwe dingen vinden. Ze verdienen complimenten voor hun creatieve oplossingen, een paar voorbeelden,  "het Kunstpark", festival "Onder de Bomen", "pracht in de gracht", Regenboogweek", het Rietheater en andere organisatoren die, sommigen na een lange verplichte sluitingsperiode, doen "wat er nog wel kan".

( zoals; werken met kleine groepen, vaker en korter voor weinig publiek, verhuizen naar een grotere accommodati of naar de buitenlucht. (of/en -ook- iets "iets online" doen.)

Ook het CPW deed een 'duit in het zakje' met uitdagende fondsen voor haalbare ideeen, met, volgens de website, maar liefst 41 toekenningen als resultaat. (Veel moet nog tot uitvoering komen denken wij)

 

Anders, Klein, Ruim en Veilig.

Ondanks bovenstaande zouden we iedere organisator van cultuuruitingen en evenementen die moet beslissen over doorgang en die daarbij denkt denkt aan annulering van hun activiteit willen uitdagen om eens extra goed te kijken of er echt geen  creatiever oplossingen mogelijk zijn dan uitstel tot najaar 2021 of 2022 .

(ook een compliment voor de bedenkers

van dit soort"kan nog wel"activiteiten.)

 

Laten we, als voorbeelden, eens wat (toegegeven,) niet al te gedetailleerde spontane suggesties doen wat mogelijk zou kunnen naast of in plaats van uitstel of afstel.

  • i.p.v. Akoestival: in de kuil van bijvoorbeeld park molenvliet elk uur een bandje en een duo/trio/songwriter (echt akoestisch) afwisselend kort op laten treden, met beperkt publiek, op afstand, (bovenop de rand van die kuil. en voor elk volgende bandje, oude kijkers weg en nieuw publiek! (elke week één band kan evt. ook, of alsalternative locatie in de tuin van Podium Bredius.)
  • i.p.v. Havendagen, een selectie van 10/20 varende objecten, mogelijk een aantal keren, door Woerdens bevaarbare wateren sturen alwaar de Woerdenaren langs de kant, op afstand, genieten van het gebodene. Sommige boten/schepen kunnen misschien een ponton meeslepen met een maritieme presentatie of oud ambacht. langs de kade wat kramen en beperkt publiek toelaten met eenrichtingverkeer. Aanvulling  een "parlevinker" of "foodschip" meert hier en daar aan om fris en koffie e.d. te schenken.
  • i.p.v. straattheater, stuur artiesten, acrobaten enz, naar wijken en centra laat ze kort een act, op afstand doen (evt op een kar, en daarna verder trekken.*

 

Wagenspelen

Ook bespraken we "wilde" alternatieven voor concerten/optredens van Harmonien, fanfares, majorettes, (jeugd) koren, muziek- dans- toneel-groepen, enz,  Het draaiorgel heeft, ook bij sommigen van ons in de buurtt, een aantal malen 10/15 minuten op straat gedraaid (en met de centenbak gerammeld ). De hele straat liep uit en gaf gul voor dit onverwacht vermaak. Ook het spelen op veel plekken van de "last post" door solisten en duo's, op 4 mei, trok veel (veilge) belangstelling en waardering en vormde voor velen een mooi alternatief voor de  grotere centrale herdenking.  

Zou het dan niet te regelen zijn dat in kleine en veilige groepen, met afstand van elkaar en publiek*, er regelmatig, verspreid over de stad en kernen, (korte) straat of plein-optredens* plaats vinden? 

 

*In vroeger dagen trokken toneelspelers met een platte wagen de wijken, straten, dorpen en pleinen langs om "de klucht van de koe" of "De Windbuil & de Platzak" (van Bredero?)

 

Denk/Droom

Mensen denk/droom s.v.p. met ons mee.

Bedenk een alternatief voor evenementen als Koeienmarkt, Kermis, Sint, koningsdag uw "eigen"evenement enz, enz,  en stuur uw bedenksels aan ons toe. En ,als u denkt dat het helpt,  willen we best mee "brainstormen" over alternatieven voor uw activiteit. (En misschien zijn er nog bij het CPW "lichtpuntjes" over voor 2021 ?)

Stuur ook voor meedenken een mailtje naar info@cultuurlokaal.nl t.a.v.

De Redactie Cultuurlokaal.

 

OJA, Vergeet niet uw activiteiten (wijzigingen/afmeldingen) door te geven

Ook aan andere media, om zo de agenda's  compleet en actueel te houden!