Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Faas van Elk - postuum onderscheiden

publicatiedatum: zo 27 september 2020

Dit jaar staat ook in het teken van de 75-jarige bevrijding van ons land. Iets dat nooit vergeten mag worden. Daarom worden, 80 jaar na dato, drie Woerdenaren (Johannes Hendrikus Scholten, Faas van Elk en Jan Hendrik Pels) postuum onderscheiden voor hun inzet in WO.II als dienstplichtig soldaat. Ze hebben allemaal een heel eigen verhaal. Hieronder het verhaal van Faas van Elk, (27 jaar)

 

Faas van Elk werd geboren in Woerden op dinsdag 27 augustus 1912.
Hij zat zoals gebruikelijk eerst op de basisschool en mocht later zelfs naar de middelbare school. Na het behalen van zijn diploma eind jaren twintig begon hij te werken bij de gemeente Woerden en trad hij later toe tot het verzekeringskantoor Verenigde Verzekeringsmaatschappijen in Utrecht. 
Faas werd opgeroepen voor militaire dienst, zoals dat ook voor veel Nederlandse jonge mannen gold door het Nederlandse Ministerie van Oorlog. De eerste periode waarin hij als dienstplichtige soldaat in het Nederlandse leger diende, begon op maandag 21 maart 1932 bij het 4e Regiment Infanterie, klasse nummer 1932 van de gemeente Woerden nr. 112.

 

Veel Nederlandse infanterieregimenten waren destijds gekoppeld aan een bepaalde regio. Veel mannen uit Woerden en omgeving dienden bij het 4e Regiment Infanterie.  Na een training van zes maanden ging hij op zondag 4 september 1932 met officieel verlof naar huis (wat toen gebruikelijk was)
Vier jaar later, in 1936, voegde ze zich weer bij het leger voor een herhalingsmissie en twee jaar nog eens.


Op dinsdag 29 augustus 1939 volgde de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger en werd Faas opnieuw in militaire dienst geroepen. Hij werd ingedeeld bij sectie 4 van de machinegeweercompagnie van het 3e bataljon van het 4e Infanterieregiment. De eenheid was gestationeerd op vliegveld Valkenburg bij

Katwijk. Het vliegveld was in mei 1940 nog niet helemaal klaar en bleek daarom volgens de Nederlandse regering geen aanvalsdoelwit te zijn, maar werd wel al bewaakt door het leger.  


Op vrijdag 10 mei 1940 werd de compagnie van Faas toegewezen aan het detachement dat de luchthaven bewaakte. In de vroege ochtend van die dag vielen Duitse troepen onverwacht Nederland binnen en op het eerste moment veroverden parachutisten en later Duitse infanterietroepen het vliegveld van Valkenburg.

 

Bij de verdediging van het vliegveld werd Faas samen met andere soldaten van zijn eenheid gevangen genomen door Duitse parachutisten. 

 

Volgens het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis brachten de Duitsers deze Nederlandse soldaten als krijgsgevangenen naar de Hervormde Kerk van Katwijk. Sommige van deze krijgsgevangenen, waaronder Faas, weigerden in de gevangenis te blijven. Ze wilden weer de oorlog in om tegen de Duitse troepen te vechten.
Ze maakten een plan om uit de kerk te ontsnappen. Dat plan is echter mislukt. Bij de eerste ontsnappingspoging werd Faas neergeschoten en stierf vrijwel onmiddellijk op zaterdag 11 mei 1940. Slechts één dag na het begin van de vijf jaar durende Duitse bezetting in Nederland.
Faas van Elk  stierf op 27-jarige leeftijd in dienst van het vaderland in de strijd tegen de Duitse bezetter en gaf zijn leven zodat wij nu in vrijheid kunnen leven.

 

Namens The Chapel of Four Chaplains / Chapel Memorial Foundation
Nico van der Steeg, Trustee of The Netherlands