Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Johannes Hendrikus Scholten - postuum onderscheiden

publicatiedatum: vr 25 september 2020

Dit jaar staat ook in het teken van de 75-jarige bevrijding van ons land. Iets dat nooit vergeten mag worden. Daarom worden, 80 jaar na dato, drie Woerdenaren (Johannes Hendrikus Scholten, Faas van Elk en Jan Hendrik Pels) postuum onderscheiden voor hun inzet in WO.II als dienstplichtig soldaat. Ze hebben allemaal een heel eigen verhaal. Hieronder het verhaal van Johannes Hendrikus Scholten, (28 jaar)

 

Hij werd geboren op 25 februari 1912 in Woerden, ging naar de lagere school, het vervolgonderwijs en studeerde later voor bouwkunde.

Hij diende als dienstplichtig soldaat bij het Nederlandse leger en begon zijn militaire loopbaan op 20 juni 1932 bij het 4e Infanterie Regiment, klasse nummer 1932 van de gemeente Woerden nr. 26.

 

De indeling door deze legereenheid verdient enige uitleg. Veel Nederlandse infanterieregimenten waren destijds gekoppeld aan een specifieke regio. De soldaten die daar dienden kwamen uit een bepaalde regio. Veel mannen uit Woerden en omgeving dienden bij het 4e Infanterieregiment. 

Johannes Hendrikus werd gepromoveerd tot korporaal op 20 oktober 1932.
Zijn tweede en laatste promotie was op 19 maart 1933 tot sergeant.

 

Op 28 augustus 1939 riep het Nederlandse Ministerie van Oorlog de mobilisatie fase in Nederland uit  vanwege de actieve oorlogsdreiging. Alle Nederlandse soldaten werden in actieve dienst geroepen. Scholten werd op 29 augustus in zijn 4e regiment geplaatst om de omgeving van West-Holland te verdedigen, voornamelijk ter verdediging van het kustgebied en de luchthavens. 

In de vroege ochtend van 10 mei vielen Duitse troepen onverwachts Nederland binnen en vanaf het eerste moment kwamen sergeant Scholten en zijn eenheid in actie. In de vroege ochtend werd vliegveld Valkenburg veroverd door Duitse troepen. De missie van de Nederlandse troepen in dat gebied, waaronder de eenheid Scholten, was het heroveren van het vliegveld.  Hoe de aanval precies is begonnen, is moeilijk vast te stellen. Sergeant Scholten en zijn eenheid waren daar, samen met enkele andere eenheden.

Volgens de Nederlandse militaire geschiedenis moet het zo zijn gegaan: "Sergeant Scholten, spreiden en verhuizen naar het vliegveld, we moeten de hangars hebben!". Scholten zou het niet eens zijn met het bevel; naar zijn mening moest eerst een Duits machinegeweer, dat op het zandpad stond en vanaf die kant op hen schoot, onschadelijk te worden gemaakt. 'Sergeant! Verspreid en val aan!' Scholten sprak nogmaals zijn bezwaren uit. Ten derde werd het bevel herhaald en klonk de stem van de luitenant steeds dreigender.  Waarna Scholten de gegeven bevelen opvolgde. Hij stond zijn mannen toe zich te verspreiden en aan te vallen. Het Duitse machinegeweer had ze direct in het vizier,

 

We kunnen ons nu voorstellen wat er gebeurd is. Johannes Hendrikus en waarschijnlijk zeven andere soldaten stierven onmiddellijk. 

 

Johannes Hendrikus Scholten stierf op 28-jarige leeftijd in dienst van het vaderland in de strijd tegen de Duitse bezetter en gaf zijn leven zodat wij nu in vrijheid kunnen leven.

 

Namens The Chapel of Four Chaplains / Chapel Memorial Foundation
Nico van der Steeg, Trustee of The Netherlands