Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Schulenburch blijft een centrale plek

publicatiedatum: vr 18 september 2020

Als het aan de gemeente ligt, zo laten ze weten in een persbericht, blijft de Schulenburch een centrale plek voor Kamerikers. Een plek met ruimte voor dorpsgerichte activiteiten als sport, bibliotheek en ontmoeting in het bar/ café gedeelte. Nu wordt de Schulenburch ook als regionale feestlocatie verhuurd. Dit veroorzaakt regelmatig geluidsoverlast.

 

De gemeente heeft vastgesteld dat de geluidsnormen worden overtreden, waardoor het woonklimaat van omwonenden, waaronder de nachtrust, onevenredig wordt aangetast. Om hier een einde aan te maken, en wel de dorpsfunctie te behouden, heeft het college besloten de exploitatievergunning van de Schulenburch te wijzigen. Dit betekent dat er geen feesten en partijen meer mogen worden gehouden. Wel kunnen activiteiten die gekoppeld zijn aan voorzieningen in het gebouw plaatsvinden. Dat geldt ook voor speciale avonden of evenementen als Kamerik Live, die ten goede komen aan de Kamerikse gemeenschap. Hiervoor kan een vergunning aangevraagd worden.

 

Het is de bedoeling van deze maatregel om de geluidsoverlast tegen te gaan, en wel ruimte te blijven bieden aan evenementen die een relatie hebben met de Kamerikse gemeenschap. Deze moeten dan wel voldoen aan de gestelde geluidsnormen.

 

Een einde aan de overlast

Gemeente en het bestuur van de Schulenburch zijn al lange tijd in gesprek over de geluidsoverlast. De Schulenburch werkt tot nu toe niet mee om aan de wettelijke geluidsnormen te voldoen. De omgevingsdienst constateert keer op keer dat de geluidsnormen worden overschreden. Daarmee wordt het woonklimaat, waaronder de nachtrust van de omwonenden onaanvaardbaar aangetast. Ook is de gemeente wettelijk gezien verplicht handhavend op te treden.

 

Het is dan niet meer dan logisch dat naar de oorzaak van de geluidsoverlast wordt gekeken: de grootschalige feesten en partijen. Door de exploitatievergunning te beperken, zal met het verdwijnen van de vrijwel wekelijks gehouden bruiloftsfeesten, ook de overlast verdwijnen. Wel wil de gemeente dorpsfeesten ruimte geven. Hiervoor kan een vergunning aangevraagd worden. De criteria hiervoor worden zo opgesteld dat deze vergunning over het algemeen verleend kan worden mits zij binnen de normen van nachtelijk geluid blijven.

 

Schulenburch centraal

Kamerik is een actief en levendig dorp. Maatschappelijke functies spelen daarin een rol. Het college van B&W vindt het belangrijk dat dorpsvoorzieningen overeind blijven en verenigingen de ruimte krijgen. Het college van B&W is geenszins van plan de Schulenburch te sluiten. Gemeente en bestuur zijn op deze basis met elkaar in gesprek over de toekomst van de Schulenburch.

 

Persbericht gemeente Woerden