Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

'Ondernemers in Creativiteit' gevraagd

publicatiedatum: di 8 september 2020

Vele ondernemers in creativiteit spannen zich in om Woerdenaren te begeleiden bij hun creatieve uitingen. Voor deze ondernemers is er een nieuw initiatief: het Creatief Centrum Woerden. Dat is een laagdrempelige ‘kunstboulevard’, waar creatieve activiteiten bij elkaar komen. Voor ondernemers in creativiteit organiseren we informatieavonden op 5 en 6 oktober. Klik voor meer informatie.

 

CCW: Voor ondernemers in creativiteit

Dit voorjaar heeft Kunst aan den Rijn een initiatief gestart om te komen tot de oprichting van een Creatief Centrum Woerden. Het belangrijkste doel van een Creatief Centrum Woerden is de verbinding te zoeken tussen creatievelingen.

 

Meedenken!

Daarom willen we creatieve kunstondernemers, jullie dus, graag uitnodigen om met ons na te denken over wat zo’n Centrum kan betekenen en wat jullie als ondernemers nodig zouden hebben in zo’n Centrum.

Ook willen we vragen wie van jullie hierover mee wil denken.

We willen partijen bij elkaar te brengen om een stimulerende omgeving te scheppen met een laagdrempelig karakter. We zien voor ons een extra impuls om synergie te scheppen en schaalvoordelen te benutten voor de grote creatieve gemeenschap in Woerden. Momenteel onderzoeken we de behoefte aan een Creatief Centrum Woerden en staat er onder Woerdenaren een enquête uit. Met creatieve organisaties vinden persoonlijke gesprekken plaats.

 

Bijeenkomst
We nodigen jou – als creatieve ondernemer – uit voor een speciale bijeenkomst.

Daar informeren we je nader en beantwoorden we je vragen. Ook vernemen we graag je wensen, ideeën en eventuele mogelijkheden om actief mee te doen.

 

Een Creatief Centrum Woerden geeft aan kunstenaars – amateurs en professionals – de gelegenheid om professionele voorzieningen te bieden, geschikt voor hun doel. Dit geldt voor de schilderkunst, fotografie, textielkunst en bijvoorbeeld ook beeldhouwen.

 

Het Creatief Centrum Woerden is een ontmoetingsplek en wil een broedplaats zijn voor kunst waar mensen worden gestimuleerd in hun creativiteit. De jeugd is hierbij ook een belangrijke doelgroep.

Er is een kleine kerngroep gevormd die bestaat uit Annemiek Visser, Elly Waterman, Astrid Baars, Eveline van Ginneken de Jong, Onno Schmitz en Ton IJlstra (voorzitter).

 

We willen graag met jullie in gesprek en wel op 5 of 6 oktober, aanvang 19:30 uur tot ca. 21:00 uur.

Dit gesprek vindt plaats in de KUNSTKajuit in de oude HBS, Van der Valk Boumanlaan 7 Woerden.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt i.v.m. corona maatregelen. Je kunt je aanmelden voor een van deze bijeenkomsten via Kunst.woerden@gmail.com. Graag aangeven op welke dag je wilt komen, 5 of 6 oktober.

 

Je bent van harte welkom!

P.S. Recent stond er een bericht in het AD over dit CCW initiatief, zie Ton brengt verdwaalde kunstenaars weer bij elkaar