Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Hulp voor Zwembaden

publicatiedatum: di 14 juli 2020

WoerdenSport is door de corona-crisis in financieel zwaar weer terecht gekomen. WoerdenSport beheert in de gemeente Woerden twee zwembaden en vraagt de gemeente om hulp. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden zet zich in om de zwembaden door deze moeilijke tijd heen te laten komen.

 

 

Daarvoor doet het college een voorstel aan de raad om WoerdenSport te compenseren in de financiële schade die opgelopen is in de coronatijd.

 

De maatregelen die het kabinet heeft genomen vanwege de coronacrisis hebben een enorme impact op de samenleving. Ook onze sociaal-maatschappelijke partners merkten direct de effecten: activiteiten gingen anders dan eerder bedacht. Of organisaties hadden te maken met sluiting, teruglopende of weggevallen inkomsten, terwijl vaste lasten gewoon doorlopen. Het bestuur van WoerdenSport heeft te kennen gegeven dat zij dit najaar in grote financiële problemen dreigen te komen door het mislopen van inkomsten en doorlopen van de lasten.

 

Maatwerk en strikte voorwaarden

Arjan Noorthoek: “Een zwembad is van grote maatschappelijke waarde binnen onze gemeente, zowel recreatief als bijvoorbeeld voor de zwemlessen. Het tegemoet komen in de financiën gaat echter niet zomaar. Het is maatwerk, want naast WoerdenSport willen in de nabije toekomst mogelijk ook andere maatschappelijke partijen steun. Daarom zitten er strikte voorwaarden aan ons voorstel en is een goed samenspel met de raad van groot belang.”

 

Voorstel aan de gemeenteraad

Het college buigt zich over een voorstel dat in september op de agenda van de gemeenteraad komt te staan.