Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Gemeente: minder maaien bermen

publicatiedatum: wo 20 mei 2020

De gemeente Woerden laat de komende tijd minder vaak de grasvelden en bermen maaien. Dit opdat zoveel mogelijk bio diversiteit blijft bestaan en voedsel van de planten en bloemen daar beschikbaar blijft voor de vlinders, bijen en andere insecten. Prima zegt onze "huisbioloog" Krelis. Maar blijft de gemeente ook dan letten op "monoculturen"?

 

 

 

 

Kwaliteit

Voor de ecologische kwaliteit is bio-diversiteit van de oeverinrichting, naast het onderhoud en de structuur van de watergang, mede bepalend voor de kwaliteit en diversiteit van vogels, insecten, waterplanten en -dieren.

Veiligheid

 

Nieuw maaibeleid Gemeente

 

 

 

Maaien gebeurt nu alleen wanneer dit om praktische redenen nodig is, bijvoorbeeld bij speelveldjes voor kinderen of bij onveilige verkeerssituaties.

Deze werkwijze is, volgens de gemeente nodig, omdat de regenbuien van de afgelopen periode onvoldoende waren voor de natuur om droogte tegen te gaan.

Hierdoor is er al erg vroeg in het jaar sprake van een droge periode. De droogte heeft een grote invloed op de biodiversiteit en de ontwikkeling van planten, dieren en insecten.