Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Herinrichting Wagenstraat

publicatiedatum: do 16 april 2020

De Wagenstraat krijgt met de realisatie van het Kerkplein, Defensie-eiland en de ontwikkelingen rondom de Poort van Woerden een steeds centralere positie in de stad. Het college ziet kansen om ook deze toegangspoort van de binnenstad in ere te herstellen.

 

Ontwikkelingen rondom herinrichting Wagenstraat

 

De afgelopen maanden is daarom hard gewerkt aan een uitwerking van diverse scenario’s voor de Wagenstraat. De scenario’s worden uiteindelijk gedeeld met de samenleving en gemeenteraad, maar door de strategische heroriëntatie is besloten om pas op de plaats te maken.

 

Een opknapbeurt van de Wagenstraat brengt veel kansen samen. Het riool is verouderd en ook de kabels en leidingen zijn aan vervanging toe. Het straatwerk ligt scheef en ook de bomen zijn niet allemaal meer in goede staat. Door de grote hoeveelheid stenen op het plein is het ook een hele warme plek. Naast de behoefte om het plein op te knappen zijn er ook veel kansen. De Wagenstraat moet namelijk een aantrekkelijk gebied zijn om te wonen, te winkelen of te verblijven. Er wordt gekeken naar de aankoop van de Pastorie, het toevoegen van wonen en/of (commerciële) voorzieningen en een uitbreiding van Het Klooster.

 

Drie scenario’s voor de Wagenstraat

De afgelopen maanden is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de Wagenstraat. Hiervoor zijn een 0-scenario (alleen opknappen van de openbare ruimte) en een aantal uitgebreidere scenario’s uitgewerkt. Ook zijn er verschillende gesprekken gevoerd met onder andere de Bonaventurakerk, Het Klooster en de Albert Heijn.

 

Strategische heroriëntatie

In februari zijn de verschillende scenario’s aan het college gepresenteerd. Door de strategische heroriëntatie is besloten om pas op de plaats te maken. Tot die tijd worden de verschillende scenario’s verder geoptimaliseerd en uitgewerkt. Daarnaast blijft de gemeente in contact met de partijen waar zij eerder gesprekken mee hebben gevoerd. Na de strategische heroriëntatie wordt duidelijk of de Wagenstraat op de agenda van het college blijft staan en of er (financiële) ruimte is voor een herinrichting van Wagenstraat. Afhankelijk van dit besluit wordt het participatietraject opgestart.