Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

RPL-RuitenTroef gaat veranderen

publicatiedatum: ma 6 april 2020

Er staan grote veranderingen op stapel bij het Politieke café RPL Ruitentroef. Eerst maar het goede nieuws: we gaan een geheel hernieuwde doorstart maken. Het mindere nieuws is; In verband met de Coronacrisis zal dat in ieder geval na de zomer worden.

 

Waarom veranderen.

Al sinds een paar jaar weten we dat zowel Nico Ramaer als Kees de Kruif (de organisatoren) het stokje willen doorgeven. Maar dat viel niet mee. De een na de ander viel af.

Uiteindelijk gaat het duo Theo Peters en Cor van Tuijl nu de kar trekken. Met een geheel nieuwe formule. Inmiddels is de samenwerking met RPL geïntensiveerd, dus was de keus niet zo moeilijk. Om het simpel te zeggen wordt het een café in de stijl van de bekende latenight talkshows op TV. Deze zullen gehouden worden in de studio van RPL aan de Rembrandtlaan. Wij hebben er veel vertrouwen in en gaan hard aan het werk. Over de precieze opzet en de frequentie volgen nog nadere mededelingen.
Met vriendelijk groet, Theo Peters en Cor van Tuijl.

 

Dank aan Nico en Kees.
Kees de Kruijf heeft aan de wieg gestaan van het politiek café RuitenTroef, Nico Ramaer heeft zich daar vrij snel bij aangesloten. Zij hebben jaren lang het politiek café vorm gegeven en georganiseerd.
Vanaf deze plekken willen wij, mede namens alle leden van Ruiten Troef, Kees en Nico hartelijk bedanken voor hun inzet en passie en wij hopen ze nog lang in het ‘politiek café’ te ontmoeten.

 

Nieuwe opzet van het politiek café.
De veranderingen waarvan in de eerste zin van de inleiding wordt gesproken laten zich het beste uitleggen door te zeggen dat het een opzet wordt als late-night shows op TV.

Een tafel met deelnemers die met elkaar discussiëren over onderwerpen die door de organisatoren worden vastgesteld.
Deze bijeenkomsten kunnen met – beperkt – publiek worden gehouden, maar moeten vooral verspreid worden via social media. Immers, technische middelen zijn bij RPL voorhanden.