Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Stille zaterdag en Pasen

publicatiedatum: zo 5 april 2020

De gezamenlijke dienst van PKN kerken op Stille zaterdag gaat vanwege corona niet door. Wel is de dienst om 21.30 via diverse kanalen digitaal te bekijken. Om de verbondenheid met elkaar gestalte te geven, vragen de kerken u om 21.30 uur een kaars aan te steken en in uw raam te zetten. Zo delen mensen, net als de andere jaren, met elkaar het licht, als voorbode van de nieuwe (Paas)morgen.

 

Op  Stille zaterdag online verbonden er volgt tzt een LINK HIER

 

Het leek zo mooi.

Samen met Hervormd Noord+West, de Lutherse Kerk en Het Baken centraal in Woerden de deuren van de Petruskerk wijd open om in de avond het begin van het Paasfeest te verwelkomen.

Maar toen werd alles anders. Wat gebleven is, is de gezamenlijke viering op zaterdagavond.

 

We zenden vanuit de Kruiskerk uit en de viering wordt op alle youtube-kanalen van deze kerken gedeeld.

Een korte viering waarin we recht doen aan de intocht van het licht, aan de lezingen uit de bijbel en aan de doopgedachtenis. Allemaal aspecten die ons brengen bij het hart van ons christelijk geloven.

 

Bron: PKN Kerken Woerden

 

Stille Zaterdag
Paaszaterdag (Sabbatum Sanctum in het Latijn) of Stille Zaterdag is de zaterdag die volgt op Goede Vrijdag. Het is de dag voor Pasen en de laatste dag van de vastentijd en lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest.

De naam Stille Zaterdag verwijst naar het feit dat op die dag de klokken niet luiden tot aan de paaswake.

 

De paaswake, paasdienst of paasvigilie is een christelijke liturgie die begint bij zonsondergang en eindigt bij zonsopgang tijdens de nacht van paaszaterdag op Pasen. Herdacht wordt dat Jezus in deze nacht opstaat. De paaswake is voor religieuzen het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus' verrijzenis.

 

Pasen

Dit duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag.

Het christelijke Pasen verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren. De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt veertig dagen. Katholieken mogen gedurende de vijftig dagen durende periode hun jaarlijkse paasplicht vervullen.

 

Bron wikipedia

Oorsprong

Pasen wordt door vele mensen bij uitstek als een christelijke traditie beschouwd. Toch kent het feest zijn oorsprong in het joodse Pesach en heeft het in de loop der eeuwen ook aardig wat heidense elementen overgenomen, waaronder de traditionele paaseieren en de bijbehorende paashaas.