Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Afronding verduurzaming sportaccommodaties

publicatiedatum: ma 16 maart 2020

De gemeente is bijna klaar met het verduurzamen van negen gemeentelijke gymzalen en sporthallen in Woerden en Harmelen. Circa 90% van alle maatregelen is inmiddels uitgevoerd. De gebouwen zijn geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting. Na afronding hebben alle accommodaties energielabel A en zijn acht sportgebouwen volledig van het gas af en (bijna) energieneutraal

 

 Inmiddels heeft de gemeenteraad ook een krediet beschikbaar gesteld om de brandweerkazerne te verduurzamen.

 

In mei 2017 heeft de gemeenteraad ruim € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van gemeentelijke sportaccommodaties. Het betreft sporthal Thijs v.d. Pols, sporthal De Kroon, sportcentrum Snellerpoort, sportzaal Bulwijk, gymzaal Oeralstraat, gymzaal Willem van Oranjeschool, gymzaal Pius X, gymzaal Dr. Kuyperlaan en sporthal Essenlaan. Op deze sportgebouwen zijn in totaal maar liefst 1941 zonnepanelen geplaatst. Door isolatie, dubbel glas, LED-verlichting en energiezuinige installaties is het energieverbruik aanmerkelijk omlaag gebracht. De laatste 10% aan maatregelen wordt uitgevoerd in 2020, waarbij acht van deze gebouwen volledig van het gas afgesloten worden. Het verwarmingssysteem is omgebouwd van gas naar all-electric. De verwarming van de ruimten en van het warmwater voor de douches vindt plaats door middel van (lucht)warmtepompen.


Wanneer het project klaar is, zal de CO2-uitstoot met circa 60% zijn teruggebracht. De maatregelen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar dragen ook bij aan een prettiger klimaat voor de sporters. Sportzaal Essenlaan krijgt in 2020, naast de verduurzaming, extra kleedruimtes en douches en er komen afzonderlijke ingangen voor leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dankzij de energiebesparing wordt het allergrootste deel van de investering terugverdiend. Daarnaast is voor deze investering een subsidie van het Rijk ontvangen.

Wethouder Arthur Bolderdijk (vastgoed): “Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie, ook waar het gaat om verduurzaming. Ik hoop dat het prachtige resultaat van onze sportaccommodaties ook anderen over de streep trekt om te investeren in duurzaamheid. Ook bij oudere panden loont dat! Het combineren van de duurzame aanpassingen met noodzakelijk onderhoud of een verbouwing is efficiënt, beperkt de overlast en kan soms zelfs een kostenbesparing opleveren.”

 

Ook verduurzaming brandweerkazerne
Ook de brandweerkazerne aan de Boerendijk is gemeentelijk vastgoed dat verduurzaamd gaat worden. De gemeenteraad heeft hiervoor €444.500,- beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2020 wordt de kazerne, in opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht, uitgebreid met een ademluchtwerkplaats. Het extra budget maakt het mogelijk om bij de geplande aanpassingen en het noodzakelijke groot onderhoud duurzame keuzes te maken. Door onder andere extra isolatie op het dak, zonnepanelen, een warmtepomp en LED-verlichting wordt de CO2-uitstoot van de brandweerkazerne met 50% teruggebracht. De investering levert dankzij de energiebesparing, de opbrengst van de zonnepanelen en de toegezegde subsidie voor de zonnepanelen elk jaar circa € 7.000,-- op.

 

persbericht gem Woerden