Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Rondetafelgesprekken begroting & bezuiniging

publicatiedatum: do 27 februari 2020

'Vanwege de omvang van de bezuinigingen die heel Woerden zullen raken, vind de gemeenteraad het belangrijk om ook te luisteren naar de wijsheid van Woerden*.' En binnenkort is het zover: op maandagavond 9 maart kunt u, op het gemeentehuis, meedenken en meepraten met de raad tijdens rondetafelgesprekken.

 

*Met deze woorden introduceerde raadslid Simon Brouwer begin december een motie voor een bijeenkomst met de samenleving over de keuzes bij de strategische heroriëntatie op de begroting. De motie werd met algemene stemmen (unaniem) aangenomen door de raad.

 

Wat is er aan de hand?

Om de financiën van de gemeente op korte en langere termijn gezond te houden moet de gemeente structureel bezuinigen. Daarbij kiest de gemeente nadrukkelijk niet voor de 'kaasschaaf' (overal een beetje af), maar voor een herbezinning op de huidige ambities en werkwijzen (een 'strategische heroriëntatie'). Op 2 april besluit de gemeenteraad binnen welke onderwerpen de oplossingsrichtingen gezocht gaan worden. Het college heeft hiertoe een al voorstel gedaan aan de raad. De rondetafelgesprekken op 9 maart zijn bedoeld om de raad extra input te geven en van de samenleving te horen welke oplossingsrichtingen u signaleert.


Wat verwachten de raad?

Misschien zijn er kansen of initiatieven in de samenleving die wij nu niet zien. Misschien zijn er buurtverenigingen die gezamenlijk een speeltuin of plantsoen willen onderhouden, misschien heeft u een idee hoe de gemeentelijke dienstverlening slimmer kan, hoe we gezamenlijk zorgvraagstukken op kunnen pakken, enz,.
De gemeenteraad hoort graag uw ideeën :
• Waar signaleert u kansen om te besparen of zaken anders te organiseren?
• Waar signaleert u kansen om met bestaande middelen meer effect of bereik te halen?
• Waar is draagkracht in de samenleving om samen te werken of zaken zelf te organiseren?

  • Welke initiatieven zijn er waar de gemeente wellicht nog weinig weet van heeft?

 

Wilt u meepraten?

Voor de rondetafelgesprekken heeft de raad een brede vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen uitgenodigd. Daarnaast nodigen we ook u van harte uit om zich, hieronder, aan te melden als u mee wilt praten over bovenstaande vragen.


Datum Maandag 9 maart 2020
Tijd 19.00 - 21.00 uur
Locatie Gemeentehuis (Blekerijlaan 14, Woerden)

 

bron Bericht gemeenteraad

 

Aanmelden verplicht
Om een goede indeling te kunnen maken over de gesprekstafels, vragen wij u om zich vooraf aan te melden en daarbij een motivatie op te geven waarom u mee zou willen praten en welke mogelijke oplossingsrichtingen of kansen u de raad mee wil geven.

 

AANMELDEN HIER

 

Kan iedereen meepraten?
Ja, iedere inwoner, ondernemer of andere belanghebbende bij de gemeente met een goed idee voor mogelijke oplossingsrichtingen, is van harte welkom. Als er teveel aanmeldingen zijn, kan het zijn dat we de gesprekken verdelen in twee rondes van een uur of mogelijk zelfs mensen moeten teleurstellen. Daarbij is uw motivatie van belang, op basis daarvan maken we een indeling. Geef daarom een geldig e-mailadres door zodat wij u tijdig kunnen berichten over uw deelname.

 

Wat gebeurt er verder met mijn input?
Op 2 april besluit de raad welke mogelijke oplossingsrichtingen nader onderzocht gaan worden door de gemeente. Het college heeft hiertoe een voorstel gedaan aan de raad. Het gesprek met u op 9 maart geeft de raadsleden extra input om te beslissen over dit voorstel en over eventueel aanvullende of verdiepende suggesties die de raad het college hierin mee wil geven.
De raadsleden en de raadsgriffie (de afdeling die de raad ondersteunt) zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang en u kunt hier altijd terecht voor vragen via raadsgriffie@woerden.nl.