Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Gemeenteraad: vergunningen

publicatiedatum: ma 24 februari 2020

Is het straks nog nodig om voor een nieuwe dakkapel of uitbouw een vergunning aan te vragen die eerst door de gemeente beoordeeld moet worden? Of stelt de raad algemene regels vast en mag je gewoon gaan bouwen zolang je daaraan voldoet? Afgelopen zaterdag, in de "raads-academie" gingen de raadsleden actief in gesprek over de kaders die de raad toekomstig zou willen stellen m.b.t. dit soort aanvragen.

 

Controle achteraf?

In het geval dat men altijd mag bouwen a.d.h.v algemene regels ligt de nadruk voor de gemeente op het achteraf handhaven van die regels. Maar wat doe je dan als iemand de regels niet goed heeft nageleefd? Een boete? Of moet die dakkapel weer weg?

 

Voor alles?

En wat geldt voor een dakkapel, geldt dat ook voor een heel nieuw bedrijventerrein of zelfs voor een windmolenpark? Als dat binnen de kaders past die je als al raad hebt vastgesteld, wil je dat dan nog beoordelen? Wie doet dat? Het college? Of wil je er als raad zelf een besluit over nemen?

 

Discussie

De raadsleden mochten letterlijk positie kiezen door bij negen verschillende cases op een denkbeeldige lijn te gaan staan tussen de twee uitersten. En dat leverde behoorlijk wat discussie op. Een van de moeilijkere vraagstukken was 'participatie'. De nieuwe wet vraagt om meer participatie, om meer mogelijkheden voor de omwonenden en betrokkenen om mee te denken en te praten bij veranderingen in de omgeving.

 

Participatie kan ook meegenomen worden in die algemene regels waardoor projectontwikkelaars bijvoorbeeld verplicht worden zelf participatie te organiseren voor de bouw van een nieuw bedrijventerrein. Dat vraagt van de raad weer om vooraf te bedenken waar goede participatie aan moet voldoen en dat vast te leggen in die regels. Daar gaat de raad de komende tijd verder mee aan de slag.

 

Bron: Nieuwsbrief gemeenteraad