Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Opwekken van duurzame energie?

publicatiedatum: do 16 januari 2020

Het klimaat verandert en de effecten zijn steeds meer te zien. Ook in gemeente Woerden. Daarom zetten we, net als heel Nederland, stappen om duurzame energie op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld via wind, zon of biomassa. ‘We willen als gemeente bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Samen onderzoeken onder welke voorwaarden grootschalige duurzame opwek mogelijk is

 Tegelijk willen we ook rekening houden met de natuur, het landschap van het Groene Hart en de impact op onze leefomgeving’, aldus wethouder duurzaamheid Tymon de Weger. ‘Dit is een ingewikkeld dilemma. Daarom gaan we in Woerden samen met inwoners en ondernemers onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden het technisch mogelijk en maatschappelijk aanvaardbaar is om grootschalig duurzame energie op te wekken.’ De raad heeft 18 december 2019 ingestemd met een proces om deze voorwaarden te onderzoeken.


‘Afwegingskader voor grootschalige duurzame energie’
Vanaf januari 2020 wordt het gesprek gevoerd met inwoners en ondernemers over het opwekken van duurzame energie in hun omgeving. De verschillende wensen, technische mogelijkheden, belangen en ideeën worden tegen elkaar afgewogen en vastgelegd in het ‘Afwegingskader grootschalige duurzame energie’. Het afwegingskader laat zien onder welke voorwaarden we in gemeente Woerden grootschalige duurzame energieprojecten willen toestaan. De Weger: ‘De gemeenteraad neemt een besluit over dit afwegingskader dat is opgesteld met de inbreng van de samenleving. U heeft dus echt invloed op het proces. Zo bepalen we in Woerden samen hoe we invulling willen en kunnen geven aan de landelijke klimaatopgave door duurzame energie op te wekken.’


In gesprek over duurzame energie en uw leefomgeving
Het proces om de voorwaarden voor opwek in Woerden vast te stellen, loopt van januari tot en met de zomer van 2020, verdeeld in drie fasen. De eerste fase is in januari en februari met straatgesprekken en een online enquête. Hier worden de eerste ideeën van Woerdenaren over duurzame energie opgehaald. Ook horen wij dan graag wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving. Dit laatste is ook van belang voor de Omgevingsvisie waar we in 2020 mee aan de slag gaan. Daarnaast is er Energiecafé voor iedereen die meer achtergrondinformatie over duurzame opwek van energie wil. Begin februari zijn er inloopavonden om aan de slag te gaan met de mogelijkheden en de effecten van het opwekken van duurzame energie in Woerden. De Weger: ‘Ik roep iedereen om mee te doen. We willen alle stemmen horen zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen.’


Straatgesprekken op 14 en 15 januari op verschillende locaties.
Online enquête over uw leefomgeving en duurzame energie van 13 januari tot 26 januari.
Energiecafé op 15 januari in het Futura Collega, inloop vanaf 19.15 uur. Start op 19.30 uur. Aanmelden kan via deze link, hier vindt u ook het programma.


3, 4 en 5 februari 2020:

drie inloopavonden op verschillende locaties. Meer informatie hierover volgt.
Aanmelden en op de hoogte blijven?
Wilt u zich alvast aanmelden voor het Energiecafé, één van de inloopavonden of de nieuwsbrief Energie Update Woerden? Dat kan. Kijk op www.woerden.nl/duurzameopwek voor meer informatie.

 

Nieuwsbrief Gemeente Woerden