Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Motie een goed gesprek (over Zwart & Piet)

publicatiedatum: do 2 januari 2020

De laatste raadsvergadering van 2019 eindigde met een pittig gesprek over de motie 'een goed gesprek'. (over zwarte Piet dus) Een initiatief dat sommigen, op onze redactie, met belangstelling volgen omdat ze tot enkele jaren terug bij de organisatie van de intocht betrokken waren maar toen niet tot een inhoudelijk gesprek over dit onderwerp konden komen, lukt dit de gemeente wel?.

 

De Motie

 

Met deze motie wilden indieners Coby Franken van Progressief Woerden en Saskia van Altena van D66 het college verzoeken om in gesprek te gaan met de organisaties en betrokkenen bij de Sinterklaasintocht in Woerden en daarbij de suggestie mee te nemen om volgend jaar een deel van de pieten te vragen roetvegen te dragen.

De motie was omstreden. Sommige andere fracties vroegen zich af waarom dit onderwerp hier politiek gemaakt zou moeten worden. Coby Franken gaf aan dat er meerdere redenen waren.

Er komen steeds meer signalen vanuit de samenleving bij haar partij binnen met de vraag om dit politiek te maken. 'De discussie roept polarisatie op en wij geloven dat we juist in Woerden in staat moeten zijn om hier met respect over in gesprek te gaan met elkaar zonder dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan. Wij hopen dat de raad wil bijdragen aan het stimuleren van het goede gesprek.'

 

De partjen

Alle fracties kregen de kans om te reageren en de reacties lagen sterk uiteen. Hoewel de meesten het belang van een goed gesprek onderschreven, gaven meerderen ook aan dat dat gesprek een maatschappelijk gesprek is dat in de maatschappij gevoerd moet worden en niet in de raadzaal.

'Ga dan in gesprek met die organisaties,' aldus Florian van Hout van De Woerdense VVD. 'Wij moeten dat niet als raad willen forceren.'

Motie van tafel

Na een pittige ronde trokken de indieners van de motie deze weer in.

'We hebben goed geluisterd naar wat er is gezegd. Ik wil jullie bedanken voor het goede gesprek.

Dus in die zin hebben we eigenlijk ons doel een beetje behaald. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid om hierover in gesprek te gaan. Die oproep is hier ook gedaan en die trekken wij ons aan,' aldus Coby Franken.

 

Tot zover het bericht vanuit de raad.

 

Reactie Redactie

De reactie van een van ons redactielid Karel van den Bosch; "Horen maatschappelijke onderwerpen zoals dit niet juist in een door onze maatschappij gekozen gemeenteraad thuis, een raad die zich bijvoorbeeld ook bezighoud met "Woerden promoten" en of onze gemeenschap wel "inclusief" genoeg is voor iedereen? en of iets zoals dit "volksfeest"in de gemeentelijke evenementen top 10 komt? (op de werlederfgoedlijst zal het wel niet komen omdat grote delen van de wereld anders denken over de rol van onze Pietrmansknecht")

 

De √Źntocht van sint in Woerden is, ook buiten Woerden zeer populair en moet da ook VOOR IEDEREEN  blijven en wil dit evenement nog toekomst hebben zal er goed gekeken en geluistert moeten worden naar "de tijdsgeest" en of het de belangrijkste doelgroep "gelovige" kinderen iets uitmaakt of en in  welke kleur deelnemers aan de intocht geschminkt zijn...........?