Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Fietsvisie 2040

publicatiedatum: ma 23 december 2019

De Fietsersbond heeft maandag 16 december haar Fietsvisie 2040 overhandigd aan wethouder Arjan Noorthoek (verkeer). In deze Fietsvisie zet de Fietsersbond uiteen hoe zij de toekomst voor het fietsverkeer zien. Gijsbert Valstar en André de Boer van de Fietsersbond afdeling Woerden gaven hierop mondeling een toelichting. De Fietsersbond ziet de fiets als hét vervoermiddel.....

 

van de toekomst en ziet graag dat hier alle ruimte voor wordt gemaakt. De gemeente blijft graag samenwerken met de Fietsersbond om het fietsklimaat in de gehele gemeente Woerden verder te verbeteren. 

 

Naast een goede doorstroming voor het autoverkeer, doet Woerden ook veel op het gebied van de fiets. In de strategienota verkeersvisie krijgt de fiets voor verplaatsingen binnen Woerden een belangrijke rol toebedeeld en daar zal de komende jaren ook werk van gemaakt worden. Zo gaat het college zorgen dat de fietser met voorrang de binnenstad in kan, werken we mee aan de snelfietsroute Woerden – Utrecht, houden we met het ontwerp van nieuwe woonwijken al rekening met de fietser en willen we het fietsparkeren in de binnenstad beter organiseren.

 

Maar ook nu is al zichtbaar dat het college zich inzet om het fietsnetwerk in Woerden verder te verbeteren. Onlangs is er bijvoorbeeld, op advies van een inwoner, bij de Mandelabrug een linksafvak aangebracht voor fietsers afkomstig van het station. Hierdoor worden fietsers van het station naar de binnenstad niet langer gehinderd door wachtende fietsers die richting de Singel willen fietsen. Ook geldt sinds kort dat overstekende fietsers vanaf de Waardsedijk voorrang moeten krijgen van het gemotoriseerde verkeer op de Voltaweg.

 

Naast infrastructurele maatregelen zijn er ook technologische ontwikkelingen die het verkeer in de toekomst mogelijk sterk zullen beïnvloeden. De gemeente en de Fietsersbond volgen deze ontwikkelingen op de voet.

 

Ingezonden gemeente Woerden