Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Regio: Gouda bij Kaarslicht

publicatiedatum: di 3 december 2019

Gouda bij Kaarslicht is al 64 jaar Gouda in kerstsferen. Het is op 13 december een dag met veel hoogtepunten in muziek, theater, cultuur en entertainment. Vanaf het begin van de middag tot ver in de avond vermaken duizenden mensen zich in de historische binnenstad. Overal klinkt muziek, zijn er wandelingen uitgezet en is er straattheater en dans.

 

Theatergroepen, artiesten, zangers en zangeressen nemen bezit van het centrum en ook de ‘levende’ kerststal is weer present. In de mooie kerken van Gouda worden gratis concerten gegeven, de Gouwenaars hebben hun stad prachtig versierd en de winkeliers en de horeca zetten hun beste beentje voor.

 


Als het donker wordt, gaan de lichten niet aan, maar worden in het oude centrum alleen kaarsen aangestoken. Het hoogtepunt van de dag vindt van 19.00-20.00 uur plaats op de Markt bij het alleen door kaarsen verlichte, Middeleeuws stadhuis.

 

De burgemeester leest het kerstverhaal, de lichtjes in de enorme kerstboom voor het stadhuis worden ontstoken en duizenden mensen zingen mee met de kerstliedjes.

 

 

De traditie

Gouda bij Kaarslicht ontstond 64 jaar geleden bij het 100-jarig bestaan van de Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo. Croda, de latere opvolger van Gouda-Apollo, zit tegenwoordig op dezelfde plek waar vroeger kaarsen van de lopende band kwamen. Een deel van Gouda-Apollo is in het verleden overgenomen door Bolsius / Gouda Kaars, de huidige hoofdsponsor van Gouda bij Kaarslicht! En nog ieder jaar schenkt Gouda Kaars de stad alle kaarsen voor dit lichtfeest.

Kongsberg, de Noorse zusterstad, schenkt al deze jaren de grote kerstboom op de Markt. Al in november wordt de Goudse kerstboom omgehakt in de bossen rond Kongsberg. De boom gaat per schip naar Nederland en wordt daarna op een dieplader vanuit de haven van Rotterdam naar Gouda vervoerd. Enkele dagen voor Gouda bij Kaarslicht wordt de boom op de Markt geplaatst en volgehangen met kerstverlichting en - versiering.

 

Programma

Vanaf ca 14.00 uur zijn er veel (kerst)activiteiten in de binnenstad. Wandelingen, concerten, voorstellingen en optredens in musea, kerken en op straat. Hoogtepunt van Gouda bij Kaarslicht is het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom, geschonken door zusterstad Kongsberg in Noorwegen.

 

De kaarsen branden van: 19.00 - 21.30 uur