Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Open brief: geen gaswinning in natuur

publicatiedatum: vr 30 augustus 2019

Als bij olie- en gaswinning stikstof wordt uitgestoten moet de overheid dit zeker niet toestaan in de buurt van beschermde natuurgebieden zoals bij het Papekopveld . Daarom stuurde meerdere lokale actiegroepen tegen gaswinning, waaronder Elias Bom, Laat Woerden niet Zakken, een open brief aan Johan Remkes.

 

Remkes werkt in opdracht van natuurminister Carola Schouten aan een advies over het stikstofbeleid.

Dat beleid is eind mei door de Raad van State ongeldig verklaard, met als gevolg dat tal van bouwprojecten, uitbreiding van veehouderijen of verbreding van snelwegen vooralsnog niet kunnen doorgaan.

 

Het vonnis blijkt ook proefboringen naar aardgas in de weg te kunnen staan zoals in het Friese Noordwolde

 

lees de hele brief

 

De gemeente Woerden heeft zich altijd verzet tegen de gaswinning, onder meer vanuit het college[, de gemeenteraad en de lokale bevolking in Woerden, omdat het gasveld onder de wijk Molenvliet ligt, en niet gegarandeerd kan worden dat de gaswinning geen gevolgen heeft voor de Woerdense bevolking.

 

Daarbij speelt nog mee dat Woerden zelf actief beleid voert om vanaf 2030 klimaatneutraal te zijn.

Ook de provincie Utrecht is tegen gaswinning, de gaswinningslocatie ligt echter in de provincie Zuid-Holland, terwijl het gasveld zelf voornamelijk in de provincie Utrecht ligt. (bron Wiki)