Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Aanpassen kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan

publicatiedatum: di 27 augustus 2019

Gemeente Woerden werkt aan een betere doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Woerden-West. Onderdeel hiervan is het ruimer maken van het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan. Wij proberen de hinder bij deze ingrijpende klus tot een minimum te beperken, maar vragen uw begrip mocht u deze toch ondervinden.

 

De werkzaamheden

Het gaat om de volgende werkzaamheden:
- Toevoegen extra rijstroken op de Hollandbaan
- Verbreden voorsorteerstroken op de Waardsebaan
- Afvlakken helling Hollandbaan ter hoogte van de fietstunnel
- Vervangen verkeerslichten en verkeersregelinstallatie
- Aanbrengen nieuwe openbare verlichting
- Vernieuwen elektriciteitsnet
- Vernieuwen geluidsschermen
- Verbreden fietspad aan de westkant van de Hollandbaan (de kant van Molenvliet), vanaf het Vinkje tot de rotonde bij de Gamma
- Opheffen fietspad aan de oostkant van de Hollandbaan (de kant van het Bloemen- en Bomenkwartier), vanaf de kruising tot aan de rotonde bij de Gamma
Planning / omleidingen

In de periode tot augustus 2019 zijn al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Bomen zijn gekapt, op diverse plaatsen zijn nieuwe damwanden geplaatst en de voorbelasting is aangebracht.
De werkzaamheden aan het kruispunt zelf starten op 26 augustus 2019. Verwachte oplevering: maart 2020. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.
Het streven is dat het verkeer zo veel mogelijk van de kruising gebruik kan blijven maken. Daarom wordt er in fases gewerkt, waarbij steeds andere delen van de kruising worden afgesloten.

 

  • Fase 1: 26 augustus - 16 september: afsluiting Waardsebaan-Noord

De werkzaamheden starten op de Waardsebaan-Noord. Het weggedeelte tussen de Voltaweg en de kruising met de Hollandbaan is afgesloten voor alle verkeer van 26 augustus – 16 september. Er gelden omleidingen, ook voor fietsers. De omleidingen worden met borden aangegeven. De werkzaamheden zijn afgestemd met hulpdiensten en openbaar vervoer. Alle woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
Samenwerkende partijen

Bij de aanpassing van het kruispunt werkt de gemeente Woerden samen met diverse partners:
- Aannemingsbedrijf Van Wijk uit Nieuwegein
- Aannemingsbedrijf Van Voskuilen
- Provincie Utrecht
Contact

Bij vragen over de uitvoering en de planning kunt u contact opnemen met de heer J. Nuis van aannemingsbedrijf Van Wijk. Per e-mail: jnuis@vanwijknieuwegein.nl of telefonisch via 030 6061555.
Download de app

Actuele informatie over de werkzaamheden, de planning/fasering en de omleidingen vindt u op de app Van Wijk Projecten. Deze app is gratis te downloaden in de app stores.