Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Onderzoek verkenning aardwarmte Woerden

publicatiedatum: ma 29 juli 2019

Van september 2019 tot ongeveer de zomer van 2020 vindt er seismisch onderzoek plaats in delen van Midden-Nederland tussen Nijmegen en Haarlem. Wellicht vindt een deel van dit seismisch onderzoek ook plaats in de gemeente Woerden. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving waar seismisch onderzoek daadwerkelijk gaat plaatsvinden worden twee weken van tevoren geïnformeerd.

 

Het seismisch onderzoek is onderdeel van een nationaal onderzoek dat wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) heeft als doel kennis verzamelen over de ondergrond in Nederland om de mogelijkheden te verkennen voor eventuele aardwarmtewinning. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek. Kijk op www.ebn.nl/scan voor meer informatie.


Seismisch onderzoek

Bij het seismisch onderzoek wordt op verschillende plaatsen (ongeveer om de 50 tot 100 meter) een gat gemaakt met een diameter van 10 cm en maximaal 40 meter diep. De plekken worden van tevoren nauwkeurig gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de ondergrond, veiligheid, de natuur en afstand tot gebouwen. In de gaten wordt een kleine lading springstof geplaatst en de gaten worden afgedicht met klei. Vervolgens wordt de lading ontstoken waardoor geluidsgolven ontstaan. Aan het directe oppervlak is een kleine, doffe plof te horen en het is mogelijk op korte afstand een lichte trilling te ervaren. Dit kan worden vergeleken met een voorbijrijdende vrachtwagen.

Dit seismisch onderzoek is een vervolg op het begin van dit jaar toen seismisch onderzoek is gedaan tussen Utrecht en Almere. Eventuele overlast zal in de meeste gevallen niet langer dan een uur duren. Als er seismisch onderzoek gaat plaatsvinden in Woerden, wordt de directe omgeving twee weken voor de werkzaamheden geïnformeerd met een brief aan huis.

 


Veilig                           

Seismisch onderzoek wordt al decennia veilig en succesvol gedaan in Nederland. Energie Beheer Nederland (EBN) voert het onderzoek uit. EBN heeft veel ervaring met projecten in de ondergrond.


Energietransitie

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Nederlandse overheid kansen voor het winnen van warm water uit de ondergrond. Dat is van nature aanwezig in de (diepere) aardlagen. Er wordt onderzocht of deze aardwarmte op grotere schaal kan worden toegepast. Voor het duurzaam verwarmen van huizen, kantoren en voor bepaalde industrie. Nu gebeurt dat nog vaak met aardgas.


Aardwarmte als duurzaam alternatief

Het college van Woerden is positief kritisch over de mogelijkheden van aardwarmte voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en kantoren. Dit kan een bijdrage leveren in de ambitie om van het aardgas af te gaan. En om te laten zien dat er duurzame alternatieven zijn. Onderzoek hiernaar vindt zij daarom belangrijk. Het college vindt dat fossiele brandstoffen (met name aardgas) niet onnodig ontgonnen moeten worden. En dat er veel aandacht moet zijn voor veiligheid bij het werken in de ondergrond.
Meer informatie

Kijk op www.ebn.nl/scan voor meer informatie over de SCAN. Op www.hoewerktaardwarmte.nl is meer informatie te vinden over aardwarmte(winning).

Fotos: EBN